Efektivní využití Matterportu u pojistných událostí

Matterport pomáhá likvidátorům a pojišťovnám ve společné komunikaci, která urychluje likvidaci pojistných událostí.

 

V případě rozsáhlých škod na majetku, jako jsou například výbuchy, požáry, povodně, atd. je pro pojistitele výhodné nezávisle prozkoumat a najmout si odborníky, kteří prošetří známky škod. Přestože pojišťovny vysílají své vlastní likvidátory, nemusí mít čas ani prostředky na vyhodnocení všech možných škod v dané oblasti.