Novinky ve sdílení virtuálních prohlídek

Ve výchozím nastavení jsou všechny virtuální prohlídky (dále VP) Matterportu nastaveny jako soukromé (Private), což znamená, že do nich nemá přístup nikdo, mimo spolupracovníky (collaborators) dané VP.

Poznámka: Pokud máte tarif Free a váš model byl naskenován pomocí kamery 360, nebude možné jej sdílet. Chcete-li sdílení umožnit, přejděte na tarif Starter.

Chcete-li upravit možnost sdílení, otevřete VP ve svém Matterport účtu, klikněte na zámek s nápisem Share v pravém horním rohu.Zobrazí se vyskakovací dialogové okno s možnostmi sdílení a pozvání.


VP, které jsou Private (Soukromé) mohou vidět pouze osoby, které mají přistup na váš Matterport Cloud. Konkrétně se jedná o osobu, která prostor nahrála, všechny správce účtu a další spolupracovníky, které jste pozvali k prohlížení/úpravám tohoto konkrétního prostoru. Chcete-li dosáhnout vyšší úrovně zabezpečení, ponechte prostor soukromý a pozvěte spolupracovníky.

Restricted to collaborators = Vyhrazeno pro spolupracovníky


<