Spojení dvou a více virtuálních prohlídek

Co znamená spojení?


Spojení je ruční kombinace dvou nebo více 3D modelů Matterportu do jednoho velkého kombinovaného modelu. Protože se jedná o ruční a časově náročný proces, musí uživatelé o tuto funkci požádat tým podpory Matterport


Červený čtverec znázorňuje společný geometrický bod mezi dvěma oddělenými modely - pracovník služby Matterport použil tento bod ke spojení obou modelů do jednoho souvislého 3D prostředí.Než požádáte o spojení, vyzkoušejte následující možnosti

 

Pomocí značek Mattertag (Deep Link)


Mattertagy můžete použít k propojení s dalšími aspekty vašeho 3D modelu nebo s úplně jinými 3D modely. Pokud tedy chcete uživatele přesunout z domu, který si právě prohlíží, do kůlny na zahradě, můžete vytvořit Mattertag, který ho tam "přenese" kliknutím na tlačítko. Více informací ZDE


Mattertagy "přenesou" uživatele z jednoho 3D modelu do druhého - podobně jako když se kliknutím na tlačítko přesunete ze spodní části schodiště na jeho vrchol - tím se eliminuje proces, kdy uživatel musí skutečně "chodit po schodech". To lze použít k přenosu uživatelů do jakékoli části stávajícího modelu nebo do zcela nového modelu.


Naopak spojení umožňuje uživatelům skutečně "chodit" z jednoho bodu do druhého v jednom uceleném modelu. To také znamená, že pohledy