top of page

Spojení dvou a více virtuálních prohlídek

Co znamená spojení?


Spojení je ruční kombinace dvou nebo více 3D modelů Matterportu do jednoho velkého kombinovaného modelu. Protože se jedná o ruční a časově náročný proces, musí uživatelé o tuto funkci požádat tým podpory Matterport


Červený čtverec znázorňuje společný geometrický bod mezi dvěma oddělenými modely - pracovník služby Matterport použil tento bod ke spojení obou modelů do jednoho souvislého 3D prostředí.Než požádáte o spojení, vyzkoušejte následující možnosti

 

Pomocí značek Mattertag (Deep Link)


Mattertagy můžete použít k propojení s dalšími aspekty vašeho 3D modelu nebo s úplně jinými 3D modely. Pokud tedy chcete uživatele přesunout z domu, který si právě prohlíží, do kůlny na zahradě, můžete vytvořit Mattertag, který ho tam "přenese" kliknutím na tlačítko. Více informací ZDE


Mattertagy "přenesou" uživatele z jednoho 3D modelu do druhého - podobně jako když se kliknutím na tlačítko přesunete ze spodní části schodiště na jeho vrchol - tím se eliminuje proces, kdy uživatel musí skutečně "chodit po schodech". To lze použít k přenosu uživatelů do jakékoli části stávajícího modelu nebo do zcela nového modelu.


Naopak spojení umožňuje uživatelům skutečně "chodit" z jednoho bodu do druhého v jednom uceleném modelu. To také znamená, že pohledy na domeček pro panenky a půdorys jsou plně vykresleny, aniž by se jednalo o samostatné modely.


Skenujte během zlaté hodiny.


Pokud je vaším cílem skenování venku, skenujte během "zlaté hodiny", tedy 30 minut před východem nebo 30 minut po západu slunce. V této době budete mít dostatek světla pro pořízení dobrých snímků, ale zároveň méně infračervené červené barvy, která by rušila měření zarovnání.

 

Kdy je spojení modelů vhodné?


O spojení můžete požádat z následujících důvodů :

  • Chcete, aby návštěvníci mohli virtuálně přejít od naskenovaného objektu k jinému naskenovanému objektu v okolí.

Příklad: Zákazník naskenuje vnitřek domu kamerou Matterport Pro2 a vnější část domu kamerou BLK360. Zákazník pak požaduje, aby se uživatel mohl virtuálně přesunout z vnitřku nemovitosti do samostatně stojící garáže na dvoře.


  • Chcete použít 3D síť vytvořenou mimo objekt.

Odborníci na architekturu a inženýrství často používají 3D síť jako rámec pro vytváření nových vizualizací prostředí - bohužel většina venkovních snímků (zejména na přímém slunečním světle) jsou 360° snímky, a proto nemají vytvořenou přidruženou síť.

Uživatelé mohou tuto překážku obejít skenováním venku, a to během "zlaté hodiny" - více o tom níže.


  • Váš model nebyl správně naskenován a několik zarovnávacích bodů je chybných.

Příklad: Pozice kamery se v průběhu snímání měnila ve výšce, což způsobilo nepohodlnou a/nebo nekonzistentní prohlídku.


  • Naskenovali jste 3D model s příliš mnoha skenovacími body (více než 200), což způsobilo pád aplikace Capture.

V takovém případě je možné model - ve stavu před pádem - spojit s jiným modelem. Tak by se mohly "oživit" zbývající skenovací body, i když se to liší případ od případu.


PROCES SPOJENÍ


Cena

V současné době je spojení modelů bezplatnou službou nabízenou společností Matterport. Chcete-li požádat o sešití svých 3D modelů, kontaktujte náš tým podpory. Uveďte adresy URL modelů, které chcete spojit.


Časový rámec

Žádost o sešití může trvat až 2 týdny od odeslání požadavku.

Modely k spojení nezasílejte, pokud se v nich vyskytují chyby v zarovnání nebo jiné navigační problémy. Vaše žádost může být zamítnuta. Pokud vaše žádost nebude zamítnuta, přidá to značný čas na sešití modelů.


Omezení

Veškeré úpravy, které provedete v původním modelu (například značky Mattertag), se nepřenesou do kombinovaného modelu. S těmito úpravami počkejte až po dokončení procesu spojení.

1 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

1 Comment


klara.stastna
Aug 08, 2021

Mattertagy jsou opravdu zajimavou zalezitosti....

Like
bottom of page