top of page

Uvjeti prodaje kamere Matterport preko SMAR sro

 

 

Ažurirano: 09.03.2021   

(ranije pod nazivom Matterport Pro 3D Camera Uvjeti prodaje)

Uvjeti prodaje Matterport kamere u nastavku (“Uvjeti prodaje”) reguliraju vašu kupnju Matterport 3D kamere. Pro (MC200), 3D kamere Matterport. Pro2 (MC250) ili bilo koje druge 3D kamere koje nudi SMAR sro Da biste koristili kameru, morate imati pristup podržanom uređaju (kao što je navedeno u nastavku ili putem SMAR sro). Zatim morate preuzeti aplikaciju Matterport 3D Capture ("Aplikacija") iz Apple App Storea na svoj Apple uređaj. Da biste generirali 3D modele od slika koje izradite fotoaparatom, morate se pretplatiti na Cloud Matterport račun, koji podliježe redovitim naknadama za pretplatu i obradu. Ugovor o licenci Matterport (Matterport com / legal / eula /) primjenjuje se na korištenje aplikacije, a ugovor o pretplati na Matterport Cloud primjenjuje se na korištenje Matterport Clouda. (Matterport..com / pravni / uvjeti usluge). Pažljivo pročitajte ugovor o licenci aplikacije i ugovor o pretplati na Matterport Cloud. Matterport ne koristi kameru s bilo kojom drugom aplikacijom ili softverom za 3D modeliranje. dopušteno i strogo zabranjeno.

KLIKOM "SLAŽEM SE" S UVJETIMA PRODAJE I PREUZIMANJEM KAMERE, POTPISUJEM UGOVOR S CIJELIM SADRŽAJEM, UKLJUČUJUĆI OVE UVJETE PRODAJE. AKO SE NE SLAŽETE SA SLJEDEĆIM UVJETIMA I/ILI BILJEŠKAMA: (A) NEMOJTE KORISTITI KAMERU; (B) MOŽETE VRATI KAMERU U SKLADU S ODJELJAKOM 4 OVIH UVJETA PRODAJE, PODLOŽNO TAMO DALJENIM OGRANIČENJAMA.

 

1. Općenito

Ovi uvjeti prodaje čine cjelokupni ugovor između SMAR sro, vas ili subjekta koji predstavljate ("Vi") u vezi s vašom kupnjom kamere i zamjenjuju sve prethodne komunikacije i sporazume, pisane ili usmene, povezane s tim. Dodatni, nedosljedni ili različiti uvjeti u bilo kojem nalogu ili drugoj komunikaciji od vas se ovime izričito odbijaju. SMAR sro zadržava pravo revidirati ove Uvjete prodaje prema vlastitom nahođenju u bilo koje vrijeme i bez prethodne obavijesti ažuriranjem ovih Uvjeta prodaje na https://www.matterport.partners , pod uvjetom da takve promjene stupaju na snagu od trenutka revidiranja objava se vrši samo u odnosu na kamere kupljene nakon datuma revizije. Preporučujemo da redovito provjeravate izmjene na https://www.matterport.partners Ako se ne slažete s ovim uvjetima ili njihovim promjenama, nemojte kupovati kamere od SMAR sro.  Preuzimanje kamere nakon objave izmjena uvjeta predstavlja Vašu privolu na promjenu novih uvjeta poslovanja.

 

 

 

2. Cijene; Uvjeti plaćanja.

(a) Cijena dolje kupljenog fotoaparata navedena je u košarici za kupnju na mreži ili u drugoj cjenovnoj ponudi koju pruža SMAR sro. SMAR sro ima pravo revidirati cijenu fotoaparata prije prihvaćanja narudžbe od krajnjeg kupca.
 

(b) U vezi s kupnjom robe, suglasni ste platiti PDV u iznosu propisanom zakonom, koji se primjenjuje na artikle koji se prodaju u nastavku. Vaš ukupni fakturirani iznos uključivat će cijenu kamere(a) i sve zakonske poreze. Ovaj porez proizlazi iz adrese za naplatu i stope PDV-a na snazi u trenutku kupnje fotoaparata. SMAR sro će naplaćivati PDV samo u zemljama u kojima to zahtijevaju lokalni propisi i zakoni.
 

(c) Dostupne opcije plaćanja bit će navedene prilikom kupnje. Osim ako SMAR sro ne odredi drugačije u pisanom obliku, platit ćete kupovnu cijenu kamere i sve povezane naknade bankovnim prijenosom.
 

(d) Nakon narudžbe robe, SMAR sro će vam izdati predračun. Nakon plaćanja predračuna, naručena roba će biti poslana na adresu za dostavu koju je naznačio kupac. Predračun dospijeva u roku od trideset (30) dana, osim ako nije drugačije naznačeno. U slučaju dospjele fakture, u slučaju kašnjenja s fakturom bit će potrebna kazna od 1,5% ukupnog iznosa ili maksimalnog iznosa dopuštenog prema važećim zakonima na bilo koji neplaćeni iznos. Ovu naknadu morate platiti u roku od trideset (30) dana od kašnjenja.

 

(e) Cijene navedene na računu su konačne. Ako kamera nije dostupna nakon kupnje, bit će vam vraćena kupovna cijena u cijelosti.

 

(f) Svi dospjeli iznosi plaćaju se odmah, bez protutužbe, odbitka ili odbitka (osim odbitka ili odbitka koje zahtijeva zakon). SMAR sro može u bilo kojem trenutku, ne dovodeći u pitanje bilo koja druga prava ili pravne lijekove, odbiti bilo koji iznos koji mu dugujete s bilo kojim iznosom koji vam je platio SMAR sro.
 

(g) SMAR sro zadržava pravo povrata svih naknada nastalih kao rezultat dodjele bilo kojeg od gore navedenih iznosa agenciji ili odvjetničkom društvu.
 

 

3. Isporuka, rizik gubitka i vlasništvo.

(a) Osim ako SMAR sro nije drugačije u pisanom obliku, odgovorni ste za sve troškove vezane uz slanje kamere na adresu za dostavu koju ste naveli. 

(b) Datum isporuke koji je odredio SMAR sro samo je približan. SMAR sro nije odgovoran za bilo kakve gubitke ili troškove, bez obzira na to jesu li nastali kao posljedica građanskog delikta ili ugovora, koje nastajete ako isporuka ne zadovoljava navedeni približni datum isporuke.
 

(c) Osim ako SMAR sro ne odredi drugačije u pisanom obliku, rizik gubitka ili oštećenja kamere u trenutku preuzimanja kamere prelazi na vas.
 

(d) SMAR sro zadržava ekskluzivno pravo na kameru(e) sve dok SMAR sro ne prihvati puni iznos za cijenu kamere(a). Ako ne platite kameru, a već je isporučena:

(i) SMAR sro može koristiti sva pravna sredstva za vraćanje fotoaparata o vašem trošku; i

(ii) SMAR sro će imati pravo blokirati vašu upotrebu SMAR sro računa u oblaku u vezi s obradom ili hostingom bilo koje slike s takve kamere.
 

 

 

4. Odustajanje od ugovora

(i)   Kupac potvrđuje da u skladu s odredbama članka 53. stavka 8. Zakona br. 40/1964 Coll., Građanskog zakonika, s izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu: Građanski zakonik), nije moguće odustati od kupoprodajnog ugovora za isporuka robe regulirane po želji kupca, kao i kvarljive robe, dotrajalosti ili zastarjelosti, od kupoprodajnog ugovora do isporuke audio i video zapisa i računalnih programa (softvera), ako je potrošač pokvario originalnu ambalažu .

 

(b)     Ako to nije slučaj iz članka 4.a. ili u drugom slučaju kada nije moguće odustati od kupoprodajnog ugovora, kupac ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora u skladu s odredbama stavka 53. stavka 7. Građanskog zakona, u roku od četrnaest (14) dana od primitka robe. Odustajanje od kupoprodajnog ugovora mora se dokazati dostaviti prodavatelju u roku od četrnaest (14) dana od primitka robe, na adresu poslovanja prodavatelja ili na e-mail adresu prodavatelja.

 

(C)     U slučaju odustajanja od ugovora prema članku 4.b. uvjetima, kupoprodajni ugovor se od početka otkazuje. Roba mora biti vraćena prodavatelju u roku od 5 radnih dana od slanja odustajanja od ugovora prodavatelju. U slučaju da kupac prekrši obvezu iz prethodne rečenice, prodavatelj ima pravo na ugovornu kaznu od 100 CZK (slovima: jedna češka kruna) za svaki dan kašnjenja, do kupovne cijene ove robe. Ova odredba ne utječe na pravo na naknadu štete uzrokovane povredom obveze na koju se ugovorna kazna odnosi, čak i ako šteta premašuje ugovornu kaznu. Roba mora biti vraćena prodavatelju neoštećena i nenošena te, ako je moguće, u originalnom pakiranju.

 

(d)     U roku od deset (10) dana od povrata robe od strane kupca prema članku 4.c. uvjetima, prodavatelj ima pravo pregledati vraćenu robu, posebno utvrditi da li vraćena roba nije oštećena, istrošena ili djelomično potrošena.

 

(E)     U slučaju odustajanja od ugovora prema članku 4.b. uvjeta, prodavatelj će kupcu vratiti kupoprodajnu cijenu (bez troškova nastalih za dostavu robe) najkasnije deset (10) dana od isteka roka za pregled robe prema članku 4.d. . uvjetima, bezgotovinsko na račun koji je odredio kupac.

 

(Ž)     Kupac potvrđuje da ako je roba koju je Kupac vratio oštećena, istrošena ili djelomično potrošena, Prodavatelj ima pravo na naknadu štete koju je prouzročio Kupcu. Prodavatelj ima pravo jednostrano prebiti pravo na naknadu štete s pravom kupca na povrat kupovnine. Isto tako, pravo na ugovornu kaznu prema članku 4.c. uvjetima, prodavatelj ima pravo jednostrano prijebiti pravo kupca na povrat kupoprodajne cijene.

 

5.     Odgovornost za kvar i jamstvo

 

(i)     Prava i obveze ugovornih strana u vezi s odgovornošću prodavatelja za nedostatke, uključujući i jamstvenu odgovornost prodavatelja, uređuju se relevantnim općeobvezujućim propisima (posebno odredbama § 612. et seq. Građanskog zakona).

 

(b)     Prodavatelj odgovara kupcu za to da je prodana stvar u skladu s kupoprodajnim ugovorom, posebice da je bez nedostataka. Usklađenost s kupoprodajnim ugovorom znači da prodana stvar ima kvalitetu i korisna svojstva propisana ugovorom, opisana od strane prodavatelja, proizvođača ili njegovog zastupnika, ili očekivana na temelju oglašavanja, ili kvalitetu i korisna svojstva uobičajena za stvar vrsta koja udovoljava zahtjevima zakona, u odgovarajućoj je količini, mjeri ili težini i odgovara namjeni koju je prodavatelj naveo za korištenje predmeta ili za koju se predmet obično koristi.

 

(C)     U slučaju da artikal nije u skladu s kupoprodajnim ugovorom nakon prihvaćanja od strane kupca (u daljnjem tekstu "sukob s kupoprodajnim ugovorom"), kupac ima pravo da prodavatelj bez naknade i bez nepotrebnog odgađanja izvrši odgovarajući uvjet. na kupoprodajni ugovor, prema zahtjevu kupca ili zamjenom predmeta ili popravkom; ako takav postupak nije moguć, kupac može zatražiti razuman popust na cijenu artikla ili odustati od ugovora. To ne vrijedi ako je kupac znao za kršenje kupoprodajnog ugovora prije preuzimanja stvari ili je sam prouzročio kršenje kupoprodajnog ugovora. Neusklađenost s kupoprodajnim ugovorom, koja se očituje u roku od šest (6) mjeseci od dana preuzimanja stvari, smatra se sukobom koji je već postojao u trenutku preuzimanja, osim ako je u suprotnosti s prirodom stvari ili ako se ne dokaže suprotno. .

 

(d)   Ako roba nije kvarljiva ili korištena, prodavatelj je odgovoran za nedostatke koji se nakon preuzimanja robe tijekom jamstvenog roka (jamstvo) čine u suprotnosti s kupoprodajnim ugovorom.

 

(E)     Prava kupca koja proizlaze iz odgovornosti prodavatelja za nedostatke, uključujući i jamstvenu odgovornost prodavatelja, kupac ostvaruje na adresi prodavatelja.
 

 

6. Ostala roba.

Sav pribor potreban za korištenje ili transport fotoaparata, kao što je stativ, torbica za fotoaparat ili druga potrebna roba, mora se kupiti zasebno. Nije dio kamere.

 

7.  Opći uvjeti

(i)  Ako odnos vezan uz korištenje web stranice ili pravni odnos uspostavljen kupoprodajnim ugovorom sadrži međunarodni (strani) element, tada su strane suglasne da je odnos uređen češkim pravom. To ne utječe na prava potrošača prema opće obvezujućim zakonima.

 

(b)  Prodavatelj ima pravo prodavati robu na temelju trgovačke dozvole, a djelatnost prodavatelja ne podliježe nikakvoj drugoj dozvoli. Kontrolu obrtne dozvole obavlja nadležni ured za izdavanje obrtnih dozvola iz svoje nadležnosti.

 

(C)  Ako bilo koja odredba Uvjeta i odredbi bude ili postane nevažeća ili neučinkovita, nevažeća odredba bit će zamijenjena odredbom čije je značenje što je bliže moguće nevažećoj odredbi. Nevaljanost ili neučinkovitost jedne odredbe neće utjecati na valjanost ostalih odredbi. Izmjene i dopune kupoprodajnog ugovora ili uvjeta poslovanja zahtijevaju pisani oblik.

 

(d)  Kupoprodajni ugovor, uključujući uvjete poslovanja, prodavatelj arhivira u elektroničkom obliku i nije dostupan

 

(E)  Odnosi i eventualni sporovi koji mogu nastati temeljem ugovora rješavat će se isključivo u skladu sa zakonom Češke Republike i rješavat će ih nadležni sudovi Češke Republike.

 

Svi sporovi između SMAR sro i Kupca također se mogu riješiti izvansudskim putem. U takvom slučaju, Kupac-Potrošač može kontaktirati subjekt za izvansudsko rješavanje sporova, a to je, na primjer, Češko inspekcijsko tijelo za trgovinu ili spor riješiti online putem namjenske ODR platforme. Više informacija o izvansudskom rješavanju sporova možete pronaći ovdje. Prije nego što se nastavi izvansudsko rješavanje spora, tada tvrtka SMAR sro preporuča Kupcu da prvo iskoristi kontakt sa SMAR sro za rješavanje situacije.

 

Ugovor je sklopljen na češkom jeziku. Ako je prijevod teksta ugovora izrađen za potrebe kupca, vrijedi da se u slučaju spora oko tumačenja uvjeta primjenjuje tumačenje ugovora na češkom jeziku.

 

(Ž)  Kontakt podaci prodavača:

 

adresa za dostavu: Škroupova 1397/48, Chomutov 430 01

e-mail adresa: info@smar.cz

telefon: 605 411 111

  ili više vidi. Kontakt

 

8. Firmware.

Softver je u kameru ugradio Matterport (u daljnjem tekstu "firmware"). U skladu s ovim Uvjetima prodaje, Matterport vam daje neekskluzivnu, opozivu, ograničenu licencu za korištenje firmvera isključivo s fotoaparatom i samo u digitalnom izvršnom obliku. Gore navedeno ne uključuje licencu za bilo koji izvorni kod. Ne smijete uzrokovati niti dopustiti bilo kojoj trećoj strani da obrnuti inženjering, dekompilirati, modificirati, prevesti ili rastaviti bilo koji firmware; stvoriti izvedene radove na temelju bilo kojeg firmwarea; ili učiniti bilo što drugo što bi negativno utjecalo na prava intelektualnog vlasništva Matterporta i njegovih davatelja licence za firmware. Prihvaćate da je izvorni kod na kojem se temelji firmware Matterportova povjerljiva i vlasnička informacija. i njegovih davatelja licenci. Nećete instalirati nikakav firmver ili softver na bilo koju kameru osim firmvera ili ažuriranja firmvera koje pruža Matterport. Ako instalirate bilo koje drugo ažuriranje firmvera ili firmvera na kameru koje nije osigurao Matterport., takva će se radnja smatrati materijalnim kršenjem ovih odredbi i uvjeta, što će poništiti jamstvo navedeno u odjeljku 5. Osim toga, Matterport. , Bez ograničavanja bilo kojeg drugog pravnog lijeka na raspolaganju Matterport zadržava pravo pokrenuti tužbu protiv vas zbog kršenja ugovora i povrede prava intelektualnog vlasništva.

9. Intelektualno vlasništvo.

Osim kako je navedeno u odjeljku 8, ovi Uvjeti prodaje ne podrazumijevaju da prenosite bilo kakva prava intelektualnog vlasništva na kameru, firmver, Cloud Matterport, aplikacije ili bilo koju drugu tehnologiju na Matterport ili njegove davatelje licence. Slažete se da je (iako SMAR sro od vas može zahtijevati da doprinesete dizajnu i razvoju svojih proizvoda), Matterport jedini vlasnik svih prava intelektualnog vlasništva na Fotoaparatu i drugom vlasništvu opisanom u ovom odjeljku.

10. Razno.

(a) Vaše nepoštivanje ovih uvjeta i odredbi predstavlja nepoštivanje ovih uvjeta i odredbi prodaje. 

(b) Osim ako nije drugačije navedeno u ovom dokumentu, sve obavijesti, fakture i druge komunikacije koje zahtijeva ili dopušta ovaj Zakon moraju biti u pisanom obliku i bit će dostavljene SMAR sro osobno ili poslane unaprijed plaćenom ili preporučenom poštom, na adresu tvrtke SMAR sro, Škroupova 1397/48, Chomutov 430 01 navedeno je

(c) Osim kako je navedeno u Dijelu 1, sve promjene ovih uvjeta prodaje nisu valjane osim ako ih u pisanom obliku ne potpiše zaposlenik SMAR sro. Unaprijed ispisani uvjeti za svaku narudžbu koju naručite ili joj priložite, i svi drugi zasebni uvjeti i/ili dokumenti uvedeni nakon prihvaćanja ovog ugovora ili nakon obavljanja usluga ili isporuke kamere, čak i ako ih je potpisao SMAR sro, bit će nevažeći i bez obostrano potpisanih amandmana na ovaj Ugovor, koji izričito citira ovaj Sporazum.
 

(d) Potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i suglasni sa svim točkama ovih Uvjeta prodaje.
 

(e) Osoba koja nije stranka ovih Uvjeta prodaje nema prava na provođenje ovih Uvjeta.

bottom of page