top of page

Jak vyřešit chybové hlášky při skenování

Nejčastější chybové hlášky při skenování

Pozn.: Chybové hlášky jsou záměrně uvedeny v anglickém jazyce.

Chyby a varování v aplikaci Capture

"Alignment error" / "No alignment. Scan again, closer to previous scans."

(„Problém se zarovnáním“ / „Žádné zarovnání. Proveďte sken znovu, blíže předchozím skenům.“)

Vyzkoušejte následující postup pro vyřešení problémů se zarovnáním.

 1. Přesuňte kameru blíže místu, kde jste provedli předchozí sken.

  • ​Data z nového skenu se překryjí s daty z předchozího skenu.

 2. Označte okna a zrcadla.

  • ​Zároveň v aplikaci označte i další lesknoucí se povrchy (například nerezové ledničky).

 3. Ponechte objekty na svých místech.

  • ​Pokud byly objekty, jako například židle, někam přesunuty, vraťte je na původní místo a proveďte sken znovu.

 4. Buďte opatrní při skenování v určitých podmínkách, jako například:

  • ​Přímé sluneční světlo.

  • Velké otevřené prostory.

  • Venkovní prostory.

  • Prostory s opakujícími se prvky nebo architekturou.

  • Prostory s malým počtem objektů (jako například prázdná hala).

 5. Využijte různé objekty, které vám pomohou skeny zarovnat.

  • ​Pokud skenujete prostory, které jsou prázdné, můžete použít různé objekty (nábytek, stroje apod.), které pomohou aplikaci Capture rozeznat a spojit jednotlivé skeny.

 6. Ujistěte se, že máte konzistentní světelné podmínky.

  • ​Pokuste se, aby byly světelné podmínky ve skenovaných prostorách konzistentní. Radikálně odlišné osvětlení v prostorách může vést k problémům se zarovnáním skenů.

"Low certainty. Verify or delete scan."

(„Malá shoda. Ověřte nebo smažte sken.“)

V náhledu se přesvědčte, že jsou skeny ve správných pozicích. Pokud je vše v pořádku, pokračujte ve skenování. Pokud se skeny nacházejí ve špatných částech náhledové mapy, tyto skeny smažte a proveďte snímání znovu.

"Camera unstable. Tighten mount or tripod."

(„Kamera je nestabilní. Upevněte držák a stativ.“)

Upevněte jak držák, tak samotný stativ a zkuste provést sken znova. Pokud se bude chybová hláška i nadále objevovat, ujistěte se, že používáte správný typ držáku.

"Camera calibration error"

(„Problém s kalibrací kamery“)

Tato hláška většinou znamená, že se skeny kompletují, ale s malou přesností – zkontrolujte vizuální kvalitu vašich modelů po nahrání do Matterport Cloudu. Pokud skeny nejsou ostré nebo opakovaně dostáváte tuto chybovou hlášku, kontaktujte naši technickou podporu.

Ostatní chyby a jejich řešení

Aplikace Capture zamrzla

 1. Otevřete seznam vašich aktivních aplikací.

  • ​Dvakrát zmáčkněte domovské tlačítko na vašem zařízení.

  • Pokud vaše zařízení nemá domovské tlačítko, přejeďte prstem od spodní hrany displeje.

 2. Najděte aplikaci Capture a přejeďte pro její ukončení.​

 3. Ukončete i další nepoužívané aplikace.​

 4. Vraťte se na domovskou obrazovku a znova otevřete aplikaci Capture.​​

Nemohu se připojit ke svojí kameře

 1. Ujistěte se, že je kamera zapnuta.

  • ​Matterport Pro2 se automaticky vypíná po 30 minutách neaktivity.

 2. Ujistěte se, že je kamera plně nabita.​

  • ​Po plném nabití se zkuste ke kameře znovu připojit.

Trvá velice dlouho, než se ke kameře připojím

 1. Vypněte a zapněte kameru.

  • ​Obrazovka kamery zobrazí hlášku "Camera warming up". Kameře trvá až 45 vteřin, než se plně nastartuje.

 2. Zavřete a znovu spusťte aplikaci Capture.​​​

Ztratil jsem připojení ke kameře

 1. Ujistěte se, že je kamera zapnuta.​​

 2. Ujistěte se, že je kamera je plně nabita.

 3. Ujistěte se, že jste připojeni k WiFi síti kamery.

  • ​Pokud se vzdálíte od kamery, ztratíte s ní spojení a připojení se automaticky přepne na mobilní data.​​​

 4. Zkontrolujte sílu signálu WiFi sítě.

 5. Přesuňte zařízení blíže ke kameře.

 6. Zkuste vypnout následující:

  • ​Bluetooth

  • Mobilní data

  • Mikrovlnné trouby

  • Všechny ostatní WiFi sítě

Tlačítko „Capture“ je šedé a nelze na něj kliknout

​Pravděpodobně jste ztratili připojení ke kameře – zkuste se připojit znovu.

Kamera se neotáčí

 1. Vypněte kameru „natvrdo“.

  • ​Vypnutí provedete stisknutím tlačítka „Power“ po dobu pěti sekund. Poté kameru znovu zapněte.

bottom of page