top of page
MTTR Add-On E57.png

Matterport E57

Co je Matterport E57?

 

Soubor Matterport E57 obsahuje mračno bodů s vysokou hustotou pro všechna místa skenování v prostoru Matterport. Obsahuje mračno bodů, panoramatické snímky a metadata z každého místa skenování.

Formát souboru .E57 je neutrální formát mračna bodů definovaný normou ASTM E2807. Tento formát je široce rozšířen ve většině aplikací pro 3D navrhování, takže můžete své digitální dvojče Matterport používat v široké škále aplikací, mimo jiné např.:

 • ​Autodesk Recap Pro

 • Leica Register 360

 • Leica Cyclone

 • Faro Scene

 • Autodesk Revit

 • Autodesk Navisworks

 • Autodesk

 • AutoCAD

 • Trimble Sketchup Studio

 • Trimble Forensics

 • Trimble Business Center

 • TopCon Magnet

 • Cintoo Cloud

Úplný seznam podporovaných aplikací naleznete na této webové stránce.

Pomocí souboru E57:

 • Architekti a designéři mohou vytvářet koncepce s podrobnou představou o prostoru.

 • Zúčastněné strany projektu a stavební týmy mohou efektivněji spolupracovat.

 • Provozovatelé budov mohou udržovat soupisy zařízení a majetku v celém portfoliu.

e57.jpg

Než začnete

Pro objednání souboru E57 musíte splnit následující podmínky:

 • Musíte mít tarif Professional nebo vyšší.

 • Používat jedno z následujících zařízení: Matterport Pro3, Pro2, Pro2 Lite, Pro nebo  Leica BLK360 G1. V současné době vyhodnocujeme, zda můžeme nabídnout soubor E57 také pro zařízení Axis v kombinaci se smartphonem, který má lidar.

 • Váš model musí být aktivní.

Pro koho je balíček Matterpak™ určen?

Soubor E57 je určen pro architekty, inženýry, generální dodavatele, strojní inženýry, elektroinženýry, správce BIM a další stavební odborníky, kteří potřebují k dokončení složitých pracovních postupů vyšší hustotu mračna bodů, než jakou poskytuje soubor mračna bodů MatterPak .XYZ. 

Data 3D mračna bodů E57 můžete importovat do 3D a architektonických, inženýrských a návrhářských aplikací, včetně snadného importu mračna bodů do aplikace Autodesk Revit® pomocí zásuvného modulu Matterport for Revit®.

Co je to mračno bodů?

Mračno bodů je 3D popis prostorových dat, který se skládá z geometrických bodů v prostoru, jak byly změřeny snímacími zařízeními. Tyto body obvykle představují 3D tvar fyzického objektu. Každá poloha bodu má svou sadu kartézských souřadnic (X, Y, Z). Mračna bodů se nejčastěji používají k zachycení stávajícího stavu (stavu, v jakém se stavba nachází). Data z mračen bodů se běžně používají k získávání analýz z těchto struktur a k importu do 3D návrhových a BIM softwarových pracovních postupů.

Jak se E57 liší od MatterPaku?

E57 je jeden soubor obsahující kolorované mračno bodů, na rozdíl od balíčku MatterPak, který obsahuje několik složek (kolorované mračno bodů, plán povrchu stropu, plán podlahy s vysokým rozlišením a soubor 2D sítě). Sada MatterPak je navržena tak, aby poskytovala decimované informace o mračnu bodů ze snímacího zařízení a vytvořila tak jednoduché řešení, které je přístupné odkudkoli, včetně telefonu nebo tabletu.

E57 je mračno bodů s vyšší hustotou, které zpracovává mnohem větší soubor dat pocházejících ze snímacího zařízení, jehož výsledkem je více než desetinásobek detailů získaných z MatterPaku. Porovnejte následující příklady:

Hustota mračna bodů MatterPak

Hustota mračna bodů MatterPak

Hustota mračna bodů E57

Hustota mračna bodů E57

Jak stáhnout soubor E57?

Stažení souboru E57:

 1. Přihlaste se do služby Matterport Cloud (my.matterport.com). 

 2. Vyberte prostor, ze kterého chcete objednat soubor E57.

 3. Když se prostor otevře v aplikaci Showcase, klikněte na kartu Add-Ons a poté klikněte na kartu E57.

 4. Klikněte na tlačítko Get, potvrďte údaje o objednávce a kliknutím na tlačítko Place Order (Objednat) zakoupíte E57.
  Po zakoupení může vytvoření souboru E57 trvat 15 minut až několik hodin. U velmi velkých prostor (nad 10 000 čtverečních stop) to může trvat i jeden den.
  Pokud není tlačítko Purchase (Zakoupit) aktivní, požádejte správce, aby soubor E57 povolil k zakoupení prostřednictvím nabídky Settings (Nastavení)> Add-Ons (Doplňky).

e57_3.jpeg

Cena

Soubor Matterport E57 je možné zakoupit jednorázově. Aktuální ceny naleznete v ceníku Matterportu

Ukázky

Podívejte se na následující odkazy, jak vypadají soubory E57. Ukázky mají velikost od 1,15 GB do 4,6 GB, takže jejich stažení může chvíli trvat. Ujistěte se, že máte dostatek místa na pevném disku, abyste mohli soubory stáhnout. 

bottom of page