top of page
Matterport CAD

Matterport CAD

Co je Matterport CAD?

 

Soubor Matterport CAD je dodatečný produkt, který si můžete zakoupit po naskenování prostoru a jeho nahrání do svého účtu Matterport. Soubory, které obdržíte, lze snadno importovat do různých softwarů CAD.

Využijte výkon skenování Matterport. Transformujte prostorová data do 2D souboru CAD ve formátu .DWG.

Součástí všech balíčků Matterport CAD File jsou:

 • .DWG AutoCAD kompatibilní s CAD 2020

 • .DXF (exportovaný z .DWG) soubor obrázků ve formátu

 • .PDF. 1 pro každý z obsažených půdorysů

 • .RCS (soubor mračna bodů a složka podpory)

 • .CTB Soubor se styly parcel AutoCADu (standardy tisku CAD)

Soubor Matterport CAD je určen pro ty, kteří pracují v oblasti AEC (architektura, inženýrství a stavebnictví), konkrétně pro:

 • Odvětví: Stavební firmy: komerční, maloobchodní, všeobecné architektonické/projektové firmy, inženýrské firmy, stavební firmy.

 • Příjemci: Odborníci v organizacích odpovědní za projektování, výstavbu, řízení projektů, akvizice a pronájem.

Matterport CAD
Matterport CAD

Normy pro kreslení

Soubor Matterport CAD je vytvořen podle normy ISO 13567, což je mezinárodní norma pro vrstvy počítačem podporovaného navrhování (CAD).


Kamery a postupy skenování:

Tento produkt je k dispozici pouze pro prostory snímané výhradně kamerami Matterport Pro, Pro 2, Pro3 nebo BLK. Přítomnost jakýchkoli skenů z neaktivní hloubkové kamery způsobí, že prostor nebude způsobilý k objednání souboru CAD. Abyste maximalizovali přesnost systému CAD, důkladně naskenujte prostor s využitím osvědčených postupů skenování, abyste se vyhnuli chybnému zarovnání nebo chybějícím oblastem. Přesnost souboru CAD je založena na přesnosti dat skenování a bude je reprezentovat.

Další informace

Dodání objednávky může trvat až 8 pracovních dnů.
Všechny soubory CAD jsou dodávány jako soubory ve formátu AutoCAD 2020 .DWG.
Všechny popisky místností jsou v angličtině
K dispozici pro všechny plány, kromě plánů Free a Starter.
Soubory CAD nejsou k dispozici pro prostory o rozloze nad  11 610 m².
K dispozici pro: Pro1, Pro2, Pro2 Lite, Pro3, kamery Leica BLK.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Cena

Chcete-li získat odhad ceny prostoru, můžete zahájit proces objednávky. Ceny se odvíjejí od velikosti interiéru modelu (v metrech čtverečních) a možností objednávky, které si vyberete. Pokud váš model zahrnuje exteriérové skeny, jsou tyto skeny zahrnuty do počátečního odhadu ceny, takže vaše skutečné náklady mohou být nakonec nižší, pokud jsou tyto skeny vyloučeny z celkové plochy čtverečních stop. Ceny začínají na 100 USD. Další informace naleznete v ceníku Matterport.

Dokumenty a ukázky

Než začnete

Abyste si mohli objednat soubor Matterport CAD, musíte splnit následující podmínky:

 • Musíte mít plán Professional nebo vyšší.

 • Správce účtu musí povolit objednávání CAD pro daný účet. Za tímto účelem přejděte do nabídky Nastavení > Doplňky a přesuňte přepínač pro položku Soubor CAD doprava.

Matterport CAD
 • Použijte kameru Matterport Pro3, Pro2, Pro2 Lite, Pro nebo Leica BLK360 G1. Tyto kamery poskytují hloubková data potřebná pro modelování v CAD.

 • Všimněte si, že pro vysoké stropy a venkovní prostory se doporučuje kamera Pro3 pro lepší kvalitu snímání.

 • Upozorňujeme, že pokud je v prostoru k dispozici byť jen jeden sken z 360° kamery nebo telefonu/tabletu, doplněk není k dispozici.

 • Prostor musí být aktivní (nearchivovaný, nesmazaný nebo čekající na vyřízení).

 • Prostor může mít jakýkoli status sdílení (veřejný, soukromý, nezveřejněný nebo chráněný heslem).

Jak objednat soubor CAD Matterport

Vyberte prostor, pro který chcete objednat soubor Matterport CAD, a přejděte na jeho kartu Add-On.

image.png

Vyberte Soubor CAD.

image.png

Klikněte na tlačítko Get. Pokud je tlačítko Koupit šedé, musíte nejprve povolit možnost souboru CAD v hlavní části nastavení doplňku účtu.

Matterport CAD order

Vyberte možnosti, které chcete zahrnout. Další informace o možnostech prvků CAD naleznete v části Možnosti objednávky. Na základě vašeho výběru se vám zobrazí odhad ceny objednávky. Upozorňujeme, že skutečná cena se může lišit v závislosti na konfiguraci prostoru nebo podrobnostech snímání. Pokud se skutečná cena oproti odhadu zvýší, budete kontaktováni za účelem schválení nákupu za skutečnou cenu.

Matterport CAD order

Během zpracování objednávky:

 • Pokud je prostor větší než 11 610 m², nebude možné objednávku zadat.

 • Pokud je prostor archivován, dojde ke zpoždění dodání. Budete upozorněni, abyste prostor aktivovali.

 • Pokud je prostor smazán dříve, než náš tým začne pracovat na souboru CAD, budete informováni, že objednávka bude zrušena a nebude vám účtován poplatek. Pokud náš tým začal pracovat na souboru CAD, bude vám účtován poplatek.

 • Pokud je prostor špatně zarovnán, budete informováni, obvykle do 1-2 pracovních dnů, že objednávka bude zrušena a nebude vám účtován poplatek. 

Často kladené otázky

Jak si mohu prohlédnout vzorový soubor CAD?
Pokud ještě nemáte software AutoCAD, můžete si stáhnout a zobrazit náš ukázkový soubor CAD a vyzkoušet 30denní bezplatnou zkušební verzi aplikace AutoCAD. Můžete si také stáhnout tento prohlížeč od společnosti Autodesk, ale není to dlouhodobé řešení, protože má svá omezení. 

Jak podrobné jsou soubory Matterport CAD?
Soubory CAD společnosti Matterport jsou nakresleny tak, aby odpovídaly typickým standardům výkresů pro sadu Schematic Design Phase. To znamená, že oblasti jsou definovány zakreslením jejich přibližného množství, velikosti, tvaru a umístění.

Jaká verze aplikace AutoCAD a formát souborů jsou dodávány?
Soubory CAD Matterport jsou dodávány jako soubory ve formátu AutoCAD 2020 .DWG. Uložením souboru ve verzi 2020 zajišťujeme jeho kompatibilitu s verzí 2020 a vyššími verzemi AutoCADu.

Jaký je rozdíl mezi souborem Matterport BIM a souborem Matterport CAD?
Zatímco CAD (Computer Aided Design) je prostředníkem BIM (Building Information Modeling), služby CAD a BIM společnosti Matterport se velmi liší. 

Soubor Matterport CAD poskytuje zákazníkům přesnější zobrazení jejich půdorysů, které umožňuje vývoj, změny a optimalizaci návrhu. Služba Matterport CAD File poskytuje zákazníkům 2D čárové výkresy půdorysů jejich prostor ve formátu .DWG. 

Služba Matterport BIM File poskytuje zákazníkům 3D informační model budovy celých jejich prostor ve formátu, který umožňuje projekčním týmům efektivní koordinaci, strukturování informací a efektivnější řízení procesu navrhování. 

Jaká je přesnost?
Přesnost odpovídá přesnosti kamery použité pro snímání. Důkladně naskenujte prostor a pracujte tak, abyste se vyhnuli chybnému zarovnání nebo chybějícím oblastem. Pro prostory s vysokými stropy doporučujeme kameru Pro 3 nebo BLK360 G1, aby se zvýšila hustota mračna bodů na velké vzdálenosti.

Jsou součástí souboru .DWG výškové kóty?
Ne, DWG je 2D výkres shora dolů, podobně jako půdorys. Nejedná se o 3D soubor, takže neobsahuje výšky.

bottom of page