top of page

Přehled změn účtů Matterport


Vážení zákazníci,

dovolte mi shrnout změny v ceníku účtů Matterport, který byl zveřejněn 16. května 2023.


1) Především došlo ke sloučení účtů Proffesional a Proffesional +, a Business a Business +

Nyní jsou tedy nabízeny účty: Free, Starter, Professional, Business.


Cílem této změny je větší flexibilita v nastavení a potřebách zákazníků. Např. u účtu Proffesional si můžete sami ovlivnit počet aktivních prostor od 20 kd až do 150 ks.

Dále si pak můžete zvýšit počet uživatelů.

2) Nově byl navýšen limit úložiště:


3) Další změnou je omezení velikosti 3D skenů.

3D sken do 200 skenovacích pozic Vám zabere jednu aktivní prohídku z Vašeho úložiště,

3D sken od 200 - 500 pozic zabere už 2 aktivní prohlídky z Vašeho úložiště,

3D sken od 500 - 1000 pozic zabere 3 aktivní prohlídky z Vašeho úložiště,

3D sken o více než 1000 skenovacích pozic zabere 4 aktivní prohlídky z Vašeho úložiště.


4) Zpoplatnění služby "REARCHIVACE"

V praxi znamená, že archivování snímků není omezeno počtem, ale zpětná reaktivace již bude zpoplatněna. Každý z účtů má konkrétní počet tzv. měsíčních rearchivací zdarma viz. tabulka níže, každý další snímek již bude zpoplatněn.


5) Další změnou je tzv "pending state"

Jedná se o změnu oproti dosavadnímu procesu, kdy zákazníkovi nebylo umožněno, po využití všech aktivních prostor nahrát novou prohlídku do úložiště.

Toto je nyní umožněno s tím, že se prohídka do úložiště stáhne a zákazník bude vyzván k navýšení úložiště (počtu aktivních prostor).


Všechny tyto změny vešly v platnost 16. 5. 2023 pro všechny nové zákazníky.

Pro všechny stávající zákazníky je zde tzv. přechodné období až do 20.6.2023.

V praxi znamená, že pokud máte roční předplatné např. do 20.12.2023, budete mít stávající podmínky až do tohoto data.


6) Zákazníci, kteří mají měsíční předpatné, si mohou stávací ceny tzv. zafixovat, pokud si své předplatné změní z měsíční platby na roční, a to do 20. června 2023.

Zákazníci, kteří mají roční předplatné a navýší si úložiště (např. z účtu Professional na Business) získávají slevu 10%.


Stále platí výhoda ročního předplatného před měsíčním, kdy zákazník získá slevu 16%.
1 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Nové ceny doplňků

Vážení zákazníci, chtěli bychom vás informovat o aktualizaci ceníku doplňků Matterport, které jsou nyní v platnosti. Přehledně jsme pro vás připravili tabulku, která zahrnuje jak předchozí, tak aktuál

1 Comment


Josef Skopek
Josef Skopek
May 19, 2023

Dobrý den,

pokud tomu rozumím dobře, tak došlo k navýšení o 100%? Platil jsem roční předplatné 660 € za profesional 25 prostorů.

Like
bottom of page