top of page

Státní správa

Průlomová technologie 3D snímání společnosti Matterport je nyní k dispozici agenturám veřejného sektoru, nevládním organizacím a průmyslovým odvětvím podléhajícím vladní regulaci. S aplikací Matterport for Government můžete používat jakýkoli kompatibilní fotoaparát - včetně chytrého telefonu - k vytváření interaktivních, fotorealistických a rozměrově přesných 3D modelů, které jsou umístěny v cloudu vyhovujícím federálním předpisům.

Vládní organizace

Matterport for Government poskytuje vládním organizacím úřadům řešení na klíč, které umožňuje vyhodnocovat, spravovat a zlepšovat provozní stav jejich prostor - vše online.

Vojenské a jiné vládní prostory lze zachytit a přetvořit do vysoce funkčního digitálního dvojčete během několika hodin, což umožní získat hlubší přehled o jejich budovách. Výsledek? Lepší efektivita, spolupráce a v konečném důsledku i realizace úkolů. 

Státní správa a místní samospráva

Od škol a univerzit přes veřejné služby až po zdravotnické a bezpečnostní instituce a další instituce jsou úřady na státní a místní úrovni závislé na spolehlivé, efektivní a odolné vybudované infrastruktuře.

3D modely společnosti Matterport lze použít v celém životním cyklu objektu od návrhu a výstavby až po průběžnou správu. Kromě toho lze digitální dvojčata využít k vytváření simulovaných výcvikových prostředí, pomoci při plánování a hledání cest v nouzových situacích a k podpoře/řízení rozvoje inteligentních měst.

Získejte výhodu Matterportu

Vylepšete schopnosti své agentury na všech úrovních tím, že umožníte svým zaměstnancům, dodavatelům a partnerským organizacím virtuálně spolupracovat v rozměrově přesných digitálních dvojčatech prostor veřejného sektoru. 

Zvýšení veřejné bezpečnosti

Matterport státní správa

Veřejné bezpečnostní složky, od místních policejních a hasičských sborů až po federální zpravodajské agentury, mohou vytvářet kompletní 3D zobrazení scén incidentů, aby se zvýšila spolupráce, zefektivnily pracovní postupy a zlepšila fyzická bezpečnost jak pro zaměstnance, tak pro obyvatele.

  • Snížení rizika díky kratšímu času strávenému na místě

  • Minimalizovat zkreslení a lidské chyby

  • Provádět virtuální školení a umožnit větší spolupráci ve virtuálním prostoru

  • Zachycení stavebních plánů a další dokumentace pro předběžné plány, soulad s předpisy a orientaci.

  • Začlenění do soudního procesu pro přesvědčivější prezentaci důkazů na místech činu/požáru.

  • Dodržování certifikačních a agenturních standardů (FedRAMP atd.)

Zapojení občanů a komunity

Nabídka virtuálního přístupu k zajímavým památkám, místům a historickým objektům, dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v týdnu.

Udržení plynulého provozu během období COVID, nepříznivých povětrnostních podmínek nebo jiných narušení. 

Rozšířit přístupnost pro návštěvníky a osoby se speciálními potřebami a handicapované osoby. 

Zlepšení správy a provozu zařízení

Matterport státní správa

Digitální dvojčata Matterport poskytují důležité informace o budovách, včetně měření, rozměrů, fyzického uspořádání, umístění nemovitostí a dalších atributů objektu, které mohou snížit náklady na průzkum staveniště a modelování stavu budovy o 80 %. 

  • Integrace se systémy a programy agentury - rozhraní API/SDK společnosti Matterport umožňuje přímé propojení se systémy Maximo, SAP a Archibus. 

  • Automatizujte rozpoznávání objektů typu nemovitého majetku a používejte štítky Mattertags k označování zařízení pro opravy, údržbu a školení.

  • Využití 3D mapování interiérů pro školení zaměstnanců pro navigaci nebo orientaci.

  • Optimalizace plánování a reakce na mimořádné události s cílem zvýšit situační povědomí zaměstnanců a pracovníků první pomoci.

bottom of page