top of page

Zápůjční podmínky

  • Zákazník, který si zboží zapůjčuje, je povinen jej vrátit nejpozději v dohodnutém termínu. Termínem vrácení se rozumí fyzické převzetí zboží zpět dodavatelem. Za úplné ukončení zápůjčky se považuje potvrzení dodavatele o tom, že zboží řádně převzal a zkontroloval jeho stav a kompletnost. Kontrolu provádí obchodní zástupce společnosti.

  • Před vznikem zápůjčky vystaví dodavatel odběrateli zálohou fakturu ve 100% výši + kauci splatnou nejpozději 1 den před dohodnutou zápůjčkou / odesláním přepravní společností. Výše kauce kamery Matterport Pro2 činí 15 000 Kč. Matterport Pro3 25 000 Kč. Tyto ceny jsou platné pouze v případě zapůjčení kamery v ČRKauce je vratná při řádném odevzdání zboží zpět dodavateli. 

  • Vratná kauce v případě zapůjčení do zahraničí činí: 

Matterport Pro2 2 500EUR

Matterport Pro3 5 695EUR

  • Veškeré platby mezi dodavatelem a odběratelem probíhají výlučně bankovním převodem.

  • Zapůjčené zboží je pojištěné ve variantě ALL RISK. Toto pojištění nezahrnuje pojištění proti krádeži. V případě krádeže je nutné uhradit škodu v celé její výši. V případě ostatních pojistných událostí je odběratel povinen neprodleně o škodě kontaktovat dodavatele a vzniklou situaci nahlásit. V případě uplatnění pojištění all risk je odběrateli účtována spoluúčast ve výši 1.000,-Kč.

  • Odběratel, který si zboží zapůjčuje, se zavazuje, že v případě jeho poškození, ztráty, či odcizení neprodleně uhradí dodavateli vzniklou škodu (v plné výši dle souvisejícího daňového dokladu). Hodnota zapůjčeného zboží včetně příslušenství je stanovena v celkové částce faktury. Případná poškození je možné uhradit z poskytnuté kauce.

  • Odběratel se zavazuje zapůjčené zboží navrátit kompletní, nepoškozené, v kompletním a nepoškozeném obalu, včetně veškerého kompletního a nepoškozeného příslušenství. Navrácením se rozumí až potvrzení dodavatele o kompletnosti a nepoškozenosti navrácené zápůjčky.

  • Zapůjčený set Matterport obsahuje kameru, stativ, stativová kolečka, ochranný kufr, iPad, ochranný obal pro iPad, LED světlo, hosting.

  • Uhrazením zálohové faktury odběratel souhlasí se zápůjčními podmínkami a procesem zapůjčení Matterport setu.

bottom of page