top of page

Aktualizace již naskenovaného prostoru v aplikaci Matterport

Po dokončení vytváření modelu se k němu možná budete muset v budoucnu vrátit, abyste aktualizovali skeny pouze v jedné části modelu. Namísto opětovného skenování celého modelu můžete použít funkci Cloud Restore aplikace Matterport a obnovit model do svého zařízení a aktualizovat pouze dané body skenování.


Zde je návod, jak to udělat:

 • Pokud projekt (Spaces) v zařízení ještě nemáte, obnovte ho do zařízení podle pokynů v článku Obnovení, zobrazení a úpravy modelů v aplikaci Matterport. Nezapomeňte:

  • Musíte být připojeni k internetu nebo používat mobilní data.

  • Veškeré změny, které jste provedli ve zpracovaném modelu v režimu úprav, například přidání Tagů, je třeba při opětovném nahrání prostoru provést znovu, protože při každém opětovném nahrání se vytvoří nový model.

  • V zařízení musí být povoleno obnovování aplikace na pozadí (iOS) nebo používání dat na pozadí (Android), aby stahování pokračovalo i při přepnutí do jiné aplikace.

 • V zařízení přejděte na kartu Jobs a otevřete obnovený model.

 • Odstraňte body skenování, které chcete znovu naskenovat. Chcete-li odstranit bod skenování, klepněte na něj a vyberte možnost Delete Scan (Odstranit sken).

 • Začněte znovu skenovat oblast, kde jste odstranili body skenování, jako obvykle. Stejně jako normálně se ujistěte, že máte od předchozího skenování vzdálenost asi 1,5 až 2,5 metru spolu s přímou viditelností na předchozí bod skenu.

 • Po dokončení skenování model znovu odešlete. Mějte na paměti, že při opětovném nahrání se aktualizovaný prostor promítne do zcela nového aktivního prostoru na vašem účtu Matterport Cloud.


Příklady


Nový nábytek

V tomto příkladu jsme aktualizovali sken bytu a nahradili předchozí šedou pohovku novou modrou pohovkou:


 • Původní prostor s šedou pohovkou. Toto je originální sken bytu s šedou pohovkou.

 • Nový model s modrou pohovkou. V tomto modelu bylo aktualizováno několik skenovacích bodů, aby se zobrazil nový gauč. Všimněte si, že nebyl znovu nasnímán celý prostor a starý gauč je vidět ze skenovacích bodů, které nebyly aktualizovány.

Matterport


Přeskenování místnosti


Tento příklad ukazuje, jak můžete znovu naskenovat celou místnost. V tomto příkladu je odříznutí jasnější, protože aktualizovaná oblast není viditelná z mnoha jiných skenovacích bodů. Zde byly odstraněny skenovací body 24-28, které lze znovu naskenovat.


Matterport

Matterport

Matterport
0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page