top of page

Obnovení, zobrazení a úpravy modelů v aplikaci Matterport

Tento článek se zabývá novými možnostmi aplikace Matterport (dříve nazývané Capture), která je v současné době k dispozici pro iOS ve verzi 5.0 a vyšší a pro Android ve verzi 2.0 a vyšší.


Co je nového

Aplikace Capture umí víc než jen snímat. Nyní se jmenuje aplikace Matterport a můžete ji používat nejen ke skenování, ale také k prohlížení, úpravám a správě zpracovaných prostor v cloudu. Můžete:

 • Snímejte a vytvářejte prostory pomocí připojených kamer a fotoaparátu v mobilním zařízení stejně jako dříve.

 • Správa a vyhledávání prostorů v cloudu namísto otevírání samostatného okna mobilního prohlížeče.

 • Archivujte a odstraňujte prostory z mobilní aplikace, abyste nepřekročili limity aktivního prostoru.

 • Zobrazení zpracovávaného prostoru a přímá interakce s ním prostřednictvím vloženého zobrazení Showcase. Můžete spolupracovat s poznámkami, přidávat měření a další.

 • Připravte a přizpůsobte prostor v režimu úprav pomocí Editoru Workshop. Můžete nastavit počáteční pozici, skrýt pozice skenování atd.

 • Obnovení původních dat skenování z cloudu do mobilního zařízení, abyste mohli aktualizovat nebo změnit existující prostor.

 • Obnovení úloh snímání na mobilních platformách. Poprvé můžete obnovovat úlohy mezi platformami iOS a Android.

Místní a cloudové zobrazení

Provedli jsme několik aktualizací ve spodní části obrazovky aplikace Matterport. Vaše skenovací úlohy, tedy nezpracovaná data, která jste pořídili na místě, zůstávají na kartě Úlohy. Je to přesně to, co jste viděli v předchozích verzích aplikace. Všechna vaše předchozí data lokálně uložená v mobilním zařízení jsou zde i po aktualizaci aplikace.


Na nové kartě Spaces uprostřed se zobrazují zpracované prostory, které existují ve vašem účtu v cloudu (my.matterport.com). Aby se obsah na kartě Spaces zobrazoval, musíte mít aktivní připojení k internetu a být přihlášeni.

Ikona Nastavení umožňuje přepínat organizace, pokud patříte k více organizacím, aktualizovat firmware kamery Matterport a přizpůsobit fungování aplikace.


Použití karty Spaces

Na kartě Spaces klepnutím na libovolný aktivní prostor jej otevřete ve vloženém okně Showcase. Jedná se o naprosto stejné zobrazení, jaké byste viděli, kdybyste jej otevřeli v samostatném prohlížeči, ale nyní nemusíte opouštět aplikaci.


Nabídku aktivního prostoru můžete také rozbalit a získat tak přístup k dalším akcím. Následující snímek obrazovky ukazuje tyto možnosti pro prostor Liberty Memorial:

Můžete:

 • Úpravy v Workshopu. Můžete nastavit počáteční pozici a připravit prostor pro sdílení. Tato nabídka se zobrazí pouze v případě, že máte oprávnění k úpravám prostoru jako správce, vlastník modelu nebo spolupracovník s právy k úpravám. Spolupracovníci s právy pouze k prohlížení nemohou upravovat.

 • Archivujte prostor. Prostor můžete zneaktivnit, abyste se vešli do limitů aktivního prostoru na účtu. Starší klasické účty nemají limity aktivního prostoru, takže tato položka nabídky se u těchto účtů nezobrazuje.

 • Obnovení dat úlohy. Tato možnost přenese původní data skenování ze zpracovávaného prostoru zpět do mobilního zařízení. Můžete provádět úpravy, například přidávat, odstraňovat a nahrazovat skeny, a poté je znovu nahrát a vytvořit nový zpracovaný prostor.

U prostorů, které jsou v současné době archivovány, je jedinou možností nabídky jejich aktivace. Tím je uvedete zpět do plně funkčního stavu, ve kterém můžete upravovat, sdílet a obnovovat data skenování do mobilního zařízení.

Obnovení modelu do aplikace

Na kartě Spaces můžete zobrazit a obnovit modely, které jste nahráli do služby Matterport Cloud (my.matterport.com). Díky tomu můžete snadno uložit zálohu svých dat pouhým nahráním do cloudu, jak to děláte běžně. Vaše nahraná data jsou k dispozici kdekoli, kde se přihlásíte, ať už prostřednictvím aplikace, nebo webu my.matterport.com.


Někdy se může stát, že budete potřebovat uložit nezpracovaná data skenování na pevný disk nebo do jiného úložiště. Postupujte podle pokynů v článku Jak používat funkci exportu v aplikaci Matterport.

 • Přidejte další body skenování, aktualizujte nebo změňte stávající prostor.

 • Přenos úloh při přechodu na nové zařízení.

 • Přechod ze zařízení se systémem iOS na zařízení se systémem Android. Funkce obnovení vám poprvé umožní obnovit úlohy napříč platformami.

 • Požádejte kolegu, aby pokračoval ve skenování tam, kde jste skončili, pomocí jiného zařízení.

Několik poznámek k obnovení modelů z cloudu:

 • Musíte být připojeni k internetu nebo používat mobilní data.

 • Veškeré změny, které jste provedli ve zpracovaném modelu v režimu úprav, například přidání značek Mattertag, je třeba při opětovném nahrání prostoru provést znovu, protože při každém opětovném nahrání se vytvoří nový model.

 • Aby stahování pokračovalo i při přepnutí na jinou aplikaci, musí být v zařízení povoleno obnovování aplikace na pozadí (iOS) nebo používání dat na pozadí (Android).

 • Pokud provedete úpravy modelu v zařízení, při jeho opětovném nahrání se vytvoří nový model.

Obnovení modelu

 • Otevřete aplikaci Matterport v mobilním zařízení.

 • Ujistěte se, že jste přihlášeni k účtu, na který je model nahrán. Chcete-li překontrolovat, k jakému účtu jste přihlášeni, přejděte na kartu Účet a zkontrolujte, jaké jméno, e-mailová adresa a název organizace jsou uvedeny. Pokud potřebujete změnit účet, klepněte na své jméno a změňte organizaci nebo se odhlaste.

 • Přejděte na kartu Spaces.

 • Pomocí vyhledávacího pole nebo procházení složek najděte model, který chcete obnovit. V současné době můžete vyhledávat pouze modely (název, popis atd.), nikoli název složky.


 • Klepněte na tři tečky vedle modelu, který chcete obnovit, a vyberte možnost Restore Job Data.Váš model se zobrazí ve frontě stahování a můžete sledovat průběh stahování. Pokud zavřete frontu stahování a chcete se do ní vrátit, klepněte na šipku směřující dolů v pravém horním rohu obrazovky, abyste viděli průběh stahování. V jednom okamžiku můžete obnovit pouze jeden model. Pokud se obnovení nezdaří, zrušte stahování dříve, než se pokusíte zahájit další.


Po obnovení modelu v zařízení se zobrazí na kartě Jobs v aplikaci a můžete s ním pracovat jako s jakoukoli jinou úlohou v zařízení. Malá modrá tečka vedle miniatury obrázku označuje, že aplikace vyžaduje jednorázový krok zpracování, aby bylo možné prozkoumat obnovené skeny a obnovit minimální mapu.


Při prvním otevření nově obnovené úlohy se zobrazí modrý banner s pokynem, abyste nechali aplikaci v popředí, což znamená, že byste neměli přepínat na jinou aplikaci ani vypínat zařízení, jinak se bude muset tento proces při dalším otevření úlohy skenování opakovat. Jedná se o jednorázovou akci, ke které dojde hned po stažení nezpracovaných dat skenování. Pokud máte obzvláště velký model, může dokončení tohoto kroku nějakou dobu trvat. Pokud máte model se stovkami skenovacích bodů, může být vhodná doba připojit telefon nebo tablet a chvíli dělat něco jiného. Během tohoto kroku zpracování nemusí být vaše zařízení připojeno k Wi-Fi.


Po dokončení tohoto kroku bude úloha skenování existovat v mobilním zařízení stejně jako při původním pořízení. Všimněte si, že změny metadat zpracovávaného prostoru v cloudu, jako je název, adresa nebo jiné poznámky, se do úlohy skenování neobnoví. Data skenování jsou obnovena přesně tak, jak byla původně nahrána ke zpracování, takže název a další údaje mohou být jiné, než jaké vidíte na kartě Prostory.


Pokud odstraníte úlohu skenování, aniž byste ji odeslali do cloudu Matterport, nelze tato data obnovit, pokud jste nepoužili jinou metodu zálohování.


Po úspěšném zpracování místa v cloudovém účtu můžete odstranit místní úlohy skenování, abyste uvolnili místo v mobilním zařízení.


Zobrazení a sdílení modelů

Na kartě Spaces můžete zobrazit a sdílet modely. Za tímto účelem se přihlaste do aplikace Matterport a přejděte na kartu Spaces. Poté:

 • Pomocí vyhledávacího pole vyhledejte model, který chcete obnovit. V současné době můžete vyhledávat pouze názvy modelů, nikoli názvy složek.

 • Klepněte na model, který si chcete prohlédnout. Zde můžete zobrazit všechny podrobnosti jako v zobrazení Showcase v prohlížeči. Stejně jako při použití zobrazení Showcase v prohlížeči musí být všechny úpravy provedené v režimu Edit (Úpravy) publikovány, abyste je mohli vidět v aplikaci.

 • Chcete-li prostor sdílet, klepněte na ikonu sdílení. Ikona se zobrazí pouze u prostorů, které nejsou nastaveny jako soukromé. Další informace o nastavení soukromí naleznete v článku Jak veřejně sdílet prostor.

 • Pomocí možností sdílení v telefonu určete, s kým a jakým způsobem ji chcete sdílet. Můžete ji například poslat textovou zprávou, e-mailem, zveřejnit na sociálních sítích atd.

V současné době prohlídku nelze stáhnout a zobrazit ji offline. Naše budoucí vývojové plány zahrnují přidání této funkce, čímž aplikace Matterport zcela nahradí aplikaci Showcase.


Úprava modelu v aplikaci Matterport


Po nahrání prostoru do služby Matterport Cloud jej můžete upravovat buď z aplikace Matterport, nebo se přihlásit na my.matterport.com z prohlížeče.


Veškeré provedené úpravy jsou automaticky dostupné na obou platformách, ať už je zveřejníte, nebo ne. Pokud tedy přidáte značku z aplikace a poté se přihlásíte na my.matterport.com z prohlížeče a vstoupíte do režimu úprav, značka tam bude.


Úprava modelu z aplikace:

 • Přejděte na kartu Spaces a vyhledejte model, který chcete upravit.

 • Klepněte na tři tečky a vyberte možnost Edit Space. Klepnutím na Edit Details můžete také upravit podrobnosti prostoru. Další informace naleznete v článku Upravit podrobnosti (metadata).

 • Prostor se otevře v režimu úprav.

 • V dolní části se zobrazí dostupné nástroje pro úpravy. Posunutím doleva a doprava zobrazíte všechny možnosti.

 • Stejně jako při úpravách z my.matterport.com můžete šipkou zpět vrátit úpravy zpět, klepnutím na Náhled zobrazit náhled změn a klepnutím na Publikovat změny zveřejnit.

 • Po dokončení práce s prostorem se klepnutím na tlačítko Hotovo vraťte na kartu Spaces.0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

תגובות


bottom of page