top of page

Archivace a opětovná aktivace prostorů (Spaces)

Aktivní a archivovaný status se nevztahuje na účty v klasických cloudových plánech (před 9. květnem 2019). Další informace.


Aktivní nebo Archivovaný je stav, který můžete určit prostoru hostovanému na vašem účtu Matterport (my.matterport.com).

Neomezenou archivaci jsme zavedli již v roce 2019 a ukázalo se, že je to velmi užitečná a praktická možnost, díky které nemusíte mazat prostory Spaces, pokud je plánujete později znovu použít. Máte k dispozici neomezenou kapacitu archivace, což vám umožňuje archivovat tolik Spaces, kolik chcete.


V rámci našich plánů Starter, Professional a Business je zahrnuto určité množství bezplatných reaktivací pro archivované prostory, které podle našich průzkumů uspokojí potřeby naprosté většiny uživatelů. Tyto bezplatné reaktivace se každý měsíc resetují na začátku dalšího zúčtovacího cyklu. Pokud máte roční plán, resetují se k výročnímu dni každého měsíce (například pokud se váš roční plán obnovuje 15. května, vaše měsíční reaktivace se resetují k 15. dni každého měsíce). Po vyčerpání bezplatných reaktivací vám bude účtován nominální poplatek za každou reaktivaci.


Předplatné Free

Předplatné Starter

Předplatné Professional

Předplatné Business

Archivace Spaces

Ano

Ano

Ano

Ano

Počet reaktivací za měsíc (resetování každý měsíc)

0

2

5

10

Reaktivace archivovaných prostorů

Upgradujte plán k možnosti reaktivace prostor

250 Kč za každou další

reaktivaci

250 Kč za každou další

reaktivaci

250 Kč za každou další

reaktivaci


Bezplatné plány nemohou znovu aktivovat archivované prostory. Chcete-li tak učinit, přejděte na placený plán. Pokud jste si předplatili plán před 16. květnem 2023, je možné, že váš účet ještě nebyl převeden na některý z našich aktuálních plánů. Další informace naleznete v článku Plány předplatného.


Co mohu dělat s aktivním nebo archivovaným prostorem?

Archivace je určena pro prostory, u kterých nepředpokládáte, že je budete v blízké budoucnosti potřebovat. Je to alternativa k mazání, abyste měli v případě potřeby k prostorům přístup i v budoucnu. Například po prodeji domu můžete prostor archivovat, protože již nepotřebujete prostor sdílet, upravovat ani zveřejňovat a nemusíte stahovat doplňky, jako jsou půdorysy. Pokud se však nečekaně vrátí na trh, máte stále k dispozici jeho digitální dvojče. Pokud pracujete na stavebním projektu a čekáte na dodání zásob, není to dobrý případ použití pro archivaci prostoru, protože víte, že k němu budete muset brzy znovu přistupovat, a mohli byste příliš rychle vyčerpat bezplatné měsíční reaktivace. Místo toho počkejte s archivací nebo upgradem plánu, dokud nebude projekt dokončen, abyste měli k dispozici více prostorů.


Následující tabulka shrnuje, co můžete dělat s aktivními a archivovanými prostory.


Aktivní prostor

Archivovaný prostor

Možnosti:

Archivujte prostor

Přesunout do jiné složky

Odstranit z účtu

Prozkoumejte prostor ve 3D prezentaci

Upravte prostor v aplikaci Workshop a vytvořte Highlight Reel, přidejte Tagy, přidejte štítky atd.

Stáhnout doplňky

Změnit nastavení sdílení a soukromí

Prostory na bezplatných plánech mohou být pouze soukromé

Upravit podrobnosti (metadata)

Obnovení prostoru v aplikaci Matterport

Možné:

Hledání prostoru

U tarifů Starter a vyšších tarifů prostor znovu aktivujte, pokud aktivace nepřekročí limit aktivního prostoru pro vaše předplatné. Upozorňujeme, že reaktivace velkého prostoru (více než 200 skenovacích bodů) může spotřebovat více než jeden aktivní prostor.

Přesun do jiné složky ve vašem účtu

Odstranit z účtu


 

Není možné:

Prozkoumat prostor ve 3D zobrazení

Upravit prostor v Workshopu

Zobrazit doplňky

Převést, sdílet nebo publikovat prostor

Změnit nastavení sdílení a soukromí

Obnovení prostoru v aplikaci Matterport


Archivace prostoru

Prostory můžete archivovat z my.matterport.com nebo z aplikace Matterport. Pro archivaci prostoru musíte být správcem.

 • Přejděte na kartu Spaces a vyhledejte prostor, který chcete archivovat.

 • Klikněte nebo klepněte na tři tečky vpravo od názvu.

 • Klikněte nebo ťukněte na položku Archive


 • Potvrďte, že chcete tento jednotlivý prostor archivovat. Zobrazí se upozornění, že pro jeho opětovnou aktivaci bude možná nutné zaplatit poplatek, nebo využít některou z bezplatných měsíčních reaktivací.


Reaktivace archivovaného prostoru

Archivované Spaces můžete znovu aktivovat pouze z my.matterport.com. Abyste mohli prostor znovu aktivovat, musíte být správcem.

 • Přejděte na kartu Spaces a najděte prostor, který chcete znovu aktivovat.

 • Klikněte na tři tečky vpravo od názvu.

 • Klikněte na tlačítko Activate Space (Aktivovat prostor).

 • Potvrďte, že chcete tento prostor znovu aktivovat. V závislosti na plánu předplatného a dostupných bezplatných reaktivacích se zobrazí indikace, že využíváte jednu z bezplatných měsíčních reaktivací účtu, nebo upozornění, že k měsíční faktuře účtu bude připočten poplatek.


Archivace složky prostorů

Pokud chcete archivovat všechny prostory ve složce, můžete postupovat podle následujících kroků:

 • Přejděte na kartu Spaces a najděte složku s prostory, kterou chcete archivovat.

 • Klikněte nebo klepněte na tři tečky vpravo od názvu.

 • Vyberte možnost Archivovat složku.

Další informace o třídění prostorů do složek naleznete v článku Složky, třídění a vyhledávání.


Podívejte se, které prostory jsou archivovány

Ve výchozím nastavení se aktivní a archivované prostory zobrazují ve stejném seznamu. Chcete-li rychle zjistit, které prostory jsou archivované a které aktivní, klikněte na tlačítko View All (Zobrazit vše) a vyberte možnost, kterou chcete zobrazit.


Co když jsem dosáhl limitu aktivních prostor na svém účtu?

Všichni správci obdrží e-mail, že dosáhli limitu aktivního prostoru (ASL) pro svůj účet. Zobrazí se jim také oznámení s uživatelským rozhraním uvnitř jejich účtu Matterport (my.matterport.com).

Pomocí aplikace Matterport a chytrého telefonu nebo tabletu můžete i nadále skenovat, kolik chcete.

Všechny nové prostory, které nahrajete na svůj účet, však budou ve stavu čekání, což znamená, že je nelze zobrazit, přenést ani obnovit v aplikaci Matterport. Chcete-li tento problém vyřešit, máte dvě možnosti:

 1. Archivujte nebo odstraňte stávající prostory Spaces, dokud nedosáhnete limitu.


Převádějí se bezplatné měsíční reaktivace, pokud je nevyužiji?

Ne, bezplatné měsíční reaktivace zahrnuté v plánu Starter, Professional nebo Business se nepřevádějí do dalšího měsíce, ale obnovují se na konci každého zúčtovacího období.


Pokud mám roční plán, dostanu všechny bezplatné reaktivace najednou?

Ne, bezplatné reaktivace jsou k dispozici každý měsíc. Pokud tedy máte předplacený roční plán Starter, který zahrnuje 2 bezplatné reaktivace měsíčně, získáte 2 bezplatné reaktivace každý měsíc v den výročí, nikoli 24 najednou.


Objevila se hláška "Tento prostor je archivován". Co to znamená?

Pokud po přihlášení k účtu Matterport přejdete na adresu URL archivovaného prostoru, zobrazí se zpráva "Tento prostor je archivován. Chcete-li prostor zobrazit, znovu jej aktivujte." Tato zpráva se zobrazí pouze uživatelům, kteří jsou přihlášeni a jsou spolupracovníky daného prostoru. Ostatní návštěvníci vašeho prostoru místo toho uvidí obrazovku Oops, Model není k dispozici.1 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

1 Comment


info503389
Mar 06

Děkuji za objasnění. 👍

Like
bottom of page