top of page

Jak vybrat správnou kameru pro skenování

Správná kamera nemusí být vždy ta s nejvyšším rozlišením nebo nejnovějšími funkcemi. Záleží na případu použití a na vašem klientovi.

 

Existuje několik ukazatelů, podle kterých byste měli určit, která kamera bude pro váš případ použití nejvhodnější. Přitom kvalita obrazu je jednou z nejhůře definovatelných. Je více subjektivní a skutečně ji může definovat pouze divák sám za sebe.


Protože pocházím z fotografického prostředí, vím, že spousta fotografů k tomu bude mít co říct. Existuje několik webů s recenzemi, které skvěle vědecky rozebírají kvalitu obrazu analýzou testovacích snímků rozlišení a vzorků barev. Domnívám se však, že osobní zkušenost diváka se snímkem a účel projektu jsou při výběru kamery smysluplnějšími hledisky.


Kvalita obrazu a zákon klesající návratnosti


Vzpomínám si, že když jsem s tátou nakupoval nové reproduktory, byl jsem nadšený specifikacemi některých špičkových výrobců a zároveň ohromený jejich cenami. Protože nejsem audiofil s dobře vycvičeným sluchem pro zvuk, zeptal se mě táta: "Když neslyším rozdíl, za co platím?". S kvalitou obrazu to není jinak.


Fotografové, kteří pracují s fotografiemi již desítky let, mají velmi dobře vycvičené oko. Vidí věci, kterých si jiní nevšimnou, například chromatickou odchylku, jemné rozdíly v šumu a nesrovnalosti v barevné stupnici. I když nejsou vždy zřejmé, když se tyto vizuální nesrovnalosti stanou příliš extrémními, začne si jich všímat i netrénovaný divák. Stejně jako většina věcí i kvalita obrazu samozřejmě podléhá zákonu klesající návratnosti.


Zákon klesajících návratností říká, že s postupným zvyšováním výrobního faktoru začíná docházet k menšímu nárůstu produkce. Sestavil jsem tento graf, abych demonstroval tento koncept při aplikaci na kvalitu obrazu.


Sekce A představuje většinu lidí, kteří nepracují v oboru fotografie a zobrazování. Zde je radikální zlepšení kvality obrazu patrné, protože je snadněji postřehnutelné. V další kategorii, sekci B, vyžaduje vidění rozdílů v kvalitě obrazu lépe vycvičené oko, což poskytuje digitálnímu dvojčeti menší celkovou hodnotu. A konečně v sekci C zjistíte, že nejdražší vybavení povede k rozdílům, které uvidí pouze sofistikované přístroje, jako je kolorimetr.


Ačkoli se tyto kategorie do jisté míry překrývají, výsledek je jasný: investice do stále dražších kamer nemusí nutně přinést smysluplnější výsledky.


Pokud například vaše digitální dvojče není používáno způsobem, při kterém je kvalita obrazu s vysokým rozlišením kritická - například v architektuře, stavebnictví, strojírenství, správě budov nebo restaurování nemovitostí - nebo pokud vy ani váš klient sami nepoznáte rozdíl, nemá použití kamery s vyššími specifikacemi pixelů smysl. Místo toho zvažte upřednostnění rychlejší kamery, která nabízí vyšší efektivitu, nebo třeba přesnější kamery, která klade důraz na přesnost měření.


Jinými slovy, správná kamera pro danou práci není vždy ta s nejvyššími specifikacemi nebo nejnovějšími funkcemi. Digitální dvojče Matterport je vizuálním přínosem, nicméně způsob, jakým s ním uživatelé pracují, se od fotografie velmi liší. Proto kvalita obrazu nemůže být jediným měřítkem používaným k porovnávání různých kamer.


Testování jednotlivých kamer

Abych vám pomohl lépe se rozhodnout, který z přístrojů bude nejlépe vyhovovat vašim požadavkům na kvalitu obrazu, zachytil jsem stejný prostor ze stejných úhlů pomocí všech kamer, které v současné době podporujeme - včetně kamery Leica BLK360, přestože v případě jejího použití není kvalita obrazu tak důležitá jako přesnost měření. BLK360 je přístroj zaměřený na přesnost měření a měl by být používán buď v případech použití, kdy je přesnost měření kritická, nebo venku, když je příliš slunečno na použití kamery Pro2. Důrazně vám také doporučuji, abyste si prohlédli níže odkazované digitální dvojče Pro3 a aktivovali režim měření.


Pro zájemce o porovnání přesnosti měření těchto modelů jsem pojmenoval měřicí čáry v modelu Pro3 se skutečným měřením zachyceným laserovým měřicím páskem. Skutečná měření si můžete prohlédnout také na schématu níže. Všechna měření jsou metrická pro lepší ilustraci přesnosti na milimetr.
Abych vám pomohl se správně rozhodnout, pokud jde o kameru a danou práci, uvádím níže několik informací, které ilustrují rozdíly v pěti klíčových kritériích: přesnost měření, kvalita 2D obrazu, rychlost, schopnost fotografovat v exteriéru a kvalita spojování. Pokud čtete tento článek po 2. listopadu 2022, podívejte se na náš webinář Shop Talk s hosty Abhijitem Limaye, Sr. Director Product Management, a Krisem Atkinsonem, odborníkem společnosti Matterport na oblast AEC, kde si o tomto tématu povíme vše.


Vzhledem k tomu, jak subjektivní je kvalita obrazu ve srovnání s ostatními hledisky, doporučuji otevřít výše uvedené demonstrační modely a posuďte si je sami.


Nezapomeňte, že při výběru správného nástroje pro váš případ použití je třeba zvážit všechny tyto vlastnosti.


0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Nové ceny doplňků

Vážení zákazníci, chtěli bychom vás informovat o aktualizaci ceníku doplňků Matterport, které jsou nyní v platnosti. Přehledně jsme pro vás připravili tabulku, která zahrnuje jak předchozí, tak aktuál

Comments


bottom of page