top of page

Použití digitálního dvojčete v různých odvětvích

12 reálných případů použití digitálního dvojčete pro inspiraci vašeho dalšího projektu


Od firmy zabývající se analýzou nemovitostí v Singapuru až po společnost zabývající se obnovou nemovitostí v Milwaukee - různorodé podniky využívají sílu technologie digitálních dvojčat k přístupu k informacím, zlepšování rozhodování a vytváření lepších zákaznických zkušeností.


Zjednodušeně řečeno, digitální dvojče je pohlcující, interaktivní 3D virtuální model fyzického objektu nebo prostoru. A nepotřebujete k tomu profesionální kameru. Stačí vám k tomu telefon v kapse a můžete začít zachycovat, upravovat a sdílet virtuální vyobrazení fyzických objektů.


V tomto článku prozkoumáme reálné případy využití digitálních dvojčat - a doufejme, že vás inspirují při plánování dalšího projektu vašeho týmu.


HLAVNÍ PŘÍPADY POUŽITÍ DIGITÁLNÍHO DVOJČETE


Zatímco fotografie s vysokým rozlišením vám mohou poskytnout statický pohled na objekt, digitální dvojčata zachycují složitost systému. Využívají strojové učení a umělou inteligenci k tomu, aby nabídla dynamický, reálný dojem fyzických objektů.


Digitální dvojčata se také integrují se stávajícím softwarem pro oblast informací o objektech (Internet of Things, IoT) a informační modelování budov (Building Information Modeling, BIM). To znamená, že týmy mohou tuto technologii založenou na datech rychle přidat do svého souboru nástrojů.


LEPŠÍ POZNÁNÍ FYZICKÉHO OBJEKTU


Digitální dvojčata každý den pomáhají týmům v nových oborech vytvářet 3D modely fyzických objektů. Ať už se jedná o tryskový motor NASA nebo špičkové autonomní vozidlo, digitální dvojčata těchto fyzických objektů pomáhají týmům zůstat informovanými a sladěnými v celém životním cyklu produktu.


MONITOROVÁNÍ, DIAGNOSTIKA A PROGNOSTIKA


Digitální dvojčata pomáhají týmům sledovat fyzické vlastnosti na dálku, což snižuje počet návštěv na místě. Integrace digitálních dvojčat se senzory IoT vám také pomůže sledovat klíčové údaje o prostoru, jako je teplota nebo kvalita vody.


PŘEKONÁVÁNÍ PROBLÉMŮ


Ať už se jedná o špatné počasí nebo epidemii nemoci, technologie digitálních dvojčat pomáhá týmům pracovat na dálku za pochodu - a přizpůsobit se všemu, co jim život přinese. S digitálními dvojčaty na vaší straně může být váš tým vždy flexibilní.


12 PŘÍKLADŮ APLIKACÍ DIGITÁLNÍHO DVOJČETE V RŮZNÝCH ODVĚTVÍCH


Týmy napříč odvětvími objevují cenné případy využití digitálních dvojčat. Od chytrých měst po průmysl IoT pomáhají digitální dvojčata nejrůznějším týmům realizovat náročné projekty - a dosahovat ohromujících výsledků.


1. Výroba


O projektu

Výroba produktů ve velkém měřítku vyžaduje efektivitu - a právě zde přichází na řadu společnost JFC and Associates. Jejich firma pomáhá klientům zefektivnit jejich podnikání snížením nákladů a odstraněním neefektivity. Spojili se se společností Matterport, aby pro své klienty vytvořili podrobné 3D vizualizace.


Výhody

 • Zefektivnění výrobního procesu a rychlejší údržba

 • Snadnější spolupráce, vyšší produktivita a nižší náklady

 • Rychlá integrace do stávajícího softwaru pro správu budov

Pro rozsáhlou a nákladnou továrnu může být obtížné aktualizovat a udržovat svá zařízení. Díky digitálním dvojčatům však mají velká výrobní centra šanci být pohotová. Pokud například místní úřady aktualizují bezpečnostní předpisy, má vedení k dispozici prostředky, jak rychle uvést výrobní linku do souladu s nimi - a zajistit tak bezpečnost a ochranu zaměstnanců.

2. Správa budov


O projektu

Společnost Northumbrian Water dohlíží na vodárenské služby v několika hrabstvích Spojeného království, což znamená, že musí sledovat poměrně velké množství strojů. Jejich tým spolupracoval se společností Matterport na vytvoření 3D znázornění svých zařízení, což jim poskytlo moderní způsob, jak sledovat svůj starší majetek.


Výhody

 • Matterport se snadno integroval s jejich stávajícím systémem správy majetku

 • Efektivní plánování a rychlejší zahajovací fáze projektů

 • Snížení počtu návštěv na staveništi

Správa budov vyžaduje mnoho. Ať už potřebujete schematický půdorys pro havarijní připravenost nebo 3D procházku strojovnou pro vzdálené školení zaměstnanců, digitální dvojčata umožňují hlubší pochopení prostoru vašeho týmu a zařízení v něm.

3. Cestování a pohostinství


O projektu

Když plánujete svou vysněnou dovolenou, nechcete nechat ubytování na náhodě. Společnost Vacasa, přední severoamerická platforma pro správu prázdninových pronájmů, si uvědomuje, kolik přemýšlení je třeba věnovat plánování dokonalého výletu. Proto navázala spolupráci se společností Matterport a nabízí virtuální prohlídky prázdninových destinací.


Výhody

 • Zákazníci strávili více času prohlížením stránek Vacasa

 • Počet online rezervací se zvýšil o téměř 12 %

 • Snížení marketingových nákladů

Vedoucí společnosti v oblasti cestovního ruchu a pohostinství již přemýšlejí nad rámec pouhých virtuálních prohlídek pronájmů. Digitální dvojčata mají příležitost změnit způsob, jakým se zapojujeme do všech rezervovatelných prostor. Koncept digitálních dvojčat umožňuje uživatelům porozumět zážitkům na místě ještě předtím, než na něj skutečně vkročí, a to od svatebních míst až po dokonalé prostory pro pořádání večírků.4. Architektura, stavebnictví a inženýrství


O projektu

Architektonická a designérská společnost Perkins&Will proměňuje inovativní nápady ve fyzickou realitu již od roku 1935. Když však udeřila pandemie a návštěva míst se ztížila, navázala tato progresivně smýšlející firma spolupráci se společností Matterport, aby vytvořila digitální dvojčata probíhajících projektů.


Místo cestování na staveniště za účelem schvalování návrhů nebo dokumentování postupu prací měli nyní projektanti přístup k 3D modelům stavenišť, které se skenovaly tak často, jak potřebovali ke sledování postupu prací, například každý týden nebo dokonce každý den.


Výhody

 • Týmy mohly pracovat rychleji a zvýšit produktivitu.

 • Počet fyzických návštěv na stavbách se snížil o dvě třetiny

 • Informovanější a kreativnější volba návrhu

5. Nemovitosti


O projektu

Real Estate Analytics je singapurská firma, která pomáhá kupujícím činit informovaná rozhodnutí v oblasti nemovitostí. Když udeřila pandemie, obrátila se na společnost Matterport, aby jí pomohla vytvořit 8PROP 360, centrum virtuálních prohlídek pro jejich pronajímané nemovitosti.


Výhody

 • Zapojení do online nabídky nemovitostí se zvýšilo o 50 %

 • Spokojenost kupujících se zvýšila o 40 %

 • Prodej nemovitostí se zvýšil o 20 %

Úspěch společnosti Real Estate Analytics s digitalizovanými nabídkami je jen dalším důkazem, že digitální dvojčata urychlují prodejní cykly. Kupující však nejsou jediní, kdo sklízí ovoce virtuálních prohlídek. Také realitní profesionálové oceňují flexibilitu, kterou jim virtuální prohlídky poskytují. Pro týmy, které mohou být rozptýleny na tak velkém trhu, jako je New York, pomáhá možnost vzdálené prohlídky nabídek agentům šetřit čas a zůstat informovaní.


6. Maloobchodní prodej


O projektu

V maloobchodním sektoru je zákaznická zkušenost klíčová. Spuštění propagačních akcí v obchodě však není vždy jednoduché. Proto se společnost Apex Imaging Services obrátila na společnost Matterport, aby jí pomohla vytvořit virtuální reprezentaci prodejen svých klientů. Nyní mohou značky ušetřit peníze a čas díky přístupu k podrobným digitalizovaným prodejnám.


Výhody

 • Efektivní spuštění propagačních akcí

 • Zlepšená zákaznická zkušenost

 • Rychlejší aktualizace skladových zásob

 • Majitelé více prodejen ušetřili čas a peníze, které dříve vynakládali na cestování z prodejny do prodejny

Technologie digitálních dvojčat v maloobchodě se stále rozvíjí - a budování virtuálních obchodů je jen začátek. Profesionálové v maloobchodě mohou integrovat data o provozu v reálném čase a získat tak jasný obraz o chování zákazníků. Tyto poznatky o návštěvnících pak lze využít k vytvoření interaktivních zážitků, které podporují zapojení zákazníků v celém životním cyklu.


7. Majitelé domů


O projektu

Během procesu renovace domu může být obtížné představit si, jak bude váš ideální prostor vypadat. Oblíbený software pro tvorbu půdorysů Roomsketcher navázal spolupráci se společností Matterport, aby uživatelům poskytl snadný způsob, jak přivést k životu svůj vysněný půdorys.


Díky detailním digitálním dvojčatům probíhajících renovací domů umožnil Roomsketcher majitelům domů sledovat celý proces renovace v první řadě.


Výhody

 • 3D modely pomohly majitelům domů renovovat rychleji a nepřekročit rozpočet.

 • Zlepšila se komunikace mezi majiteli domů a dodavateli

 • Možnost upravovat půdorysy posílila postavení majitelů domů a vedla k větší spokojenosti zákazníků

8. Pojištění a restaurování


O projektu

Dokumentace škod není pro restaurátory nikdy snadným úkolem. Tradičně tento proces zahrnuje pořízení stovek fotografií a měření hodnot vlhkosti - často v nebezpečných podmínkách.


Proto společnost Accent Property Restorations se sídlem v Milwaukee použila univerzální 3D platformu Matterport k provádění vzdálených 3D prohlídek poškozených nemovitostí.


Výhody

 • Snížení počtu návštěv na místě

 • Podrobné posouzení nemovitosti, například sledování cesty kouřových stop po požáru v kuchyni.

 • Likvidátoři mohou pracovat rychleji díky vzdáleným prohlídkám nemovitostí


Podání pojistné události může být pro pojistníky i likvidátory pojistných událostí napínavým procesem. Digitální dvojčata pomáhají oběma stranám překonat šum a dohodnout se na skutečném stavu věci. Koneckonců, skeny Matterportu jsou opatřeny časovým razítkem a jsou přesné. S digitálními dvojčaty v reálném čase jako neutrální stranou během procesu likvidace pojistné události tak mohou obě strany snadno urovnat spory.


9. Státní správa


O projektu

Místní památky spojují komunity a spojují nás s naší společnou historií. Proto místní samosprávy vždy hledají způsoby, jak svá výjimečná místa co nejvíce zpřístupnit.


Díky tomuto digitálnímu dvojčeti letadlové lodi USS Midway může tuto fascinující památku prozkoumat větší část obyvatelstva.


Výhody

 • Starší osoby nebo osoby se zdravotním postižením, které by dosud neměly přístup k tomuto místu, si nyní mohou vyzkoušet dynamické virtuální prohlídky.

 • Třídy mohou absolvovat virtuální exkurze a minimalizovat tak cestovní náklady.

 • Nyní lze tyto památky navštívit 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, ať prší nebo svítí slunce.

Zpřístupnění historických památek je jen jedním ze způsobů, jak mohou vlády maximálně využít digitální dvojčata. Přijetí chytrých měst může zlepšit kvalitu života obyvatel a zajistit jejich bezpečnost. Například hasičský sbor v Asheville využívá virtuální repliky k minimalizaci lidských chyb, virtuálnímu školení a shromažďování klíčových důkazů z míst požárů.


10. Zdravotní péče


O projektu

Ve zdravotnických zařízeních pomáhá správný prostor týmům pracovat bezpečně a efektivně. Proto společnost Healthcare Trust of America (HTA), největší vlastník a provozovatel lékařských kancelářských budov v USA, spolupracovala se společností Matterport na vytvoření digitálních dvojčat svých nemovitostí. Díky 3D skenům společnosti Matterport mají týmy přístup k přesným prostorovým dispozicím a mohou si prohlédnout 360stupňové modely.


Výhody

 • Větší zapojení online díky podrobným 3D skenům

 • Rozhodnutí lze přijímat v rychlejších termínech, aniž by bylo nutné obesílat zúčastněné strany

 • Snížení počtu návštěv na místě a cestovních nákladů

 • Rychlejší procesy renovace a pronájmu


Přizpůsobivá a pohotová zdravotní péče má zásadní význam. Společnost Matterport naštěstí pomáhá zdravotnickým systémům snižovat prostoje při pronájmu zdravotnických prostor. Namísto nákladných letů přes celou zemi, aby se ujistily, že prostory odpovídají požadavkům, mohou nyní zdravotnické týmy absolvovat virtuální prohlídku a rozhodnout se na místě, vyzbrojeny všemi potřebnými informacemi.


11. Automobilový průmysl


O projektu

Koupě automobilu je významným nákupem, a proto se mnoho řidičů před podpisem smlouvy rozhodne pro zkušební jízdu. Podrobné pochopení funkčnosti vozu je pro zákaznickou zkušenost klíčové, a proto se společnost Matterport spojila s firmou A1 Designs, aby pomohla společnosti Nissan UK nabídnout komplexní 3D prohlídky svých vozů.


Výhody

 • Zákazníci si mohli prohlédnout flotilu vozů Nissan z pohodlí svého domova.

 • Společnost Nissan získala vynikající zpětnou vazbu od zákazníků, kteří ocenili detaily, které tyto digitální repliky nabízejí

 • 3D modely poskytly společnosti Nissan další marketingový nástroj pro zvýšení prodejní angažovanosti


Virtuální showroom je skvělý způsob, jak vnést do prodejního procesu určitou míru pohlcení. Pochopit fyzický produkt z obrázku na internetu není vždy snadné, zejména u něčeho tak složitého, jako je automobil. Díky detailním 3D modelům se zákazníci mohou zbavit dohadů při příštím nákupu významného vozidla.


12. Ropa a plyn


O projektu

Na ropné plošině je bezpečnost vždy na prvním místě. Proto jsou pravidelné kontroly v ropném a plynárenském průmyslu naprostou samozřejmostí. Aby však bylo možné skutečně provést důkladnou kontrolu, musí se odborníci podívat zblízka na zařízení, které mají k dispozici.
Proto odborníci na geoprostorové technologie ze společnosti Noble Precision Technologies navázali spolupráci se společností Matterport, aby svým klientům z ropného a plynárenského průmyslu pomohli oživit jejich prostory pomocí digitálních dvojčat.


Výhody

 • Zjednodušený proces inspekce

 • Rychlejší reakce na potenciální nebezpečí na plošině

 • Snížení cestovních nákladů


Pokroky, které ropný a plynárenský průmysl učinil díky digitálním dvojčatům, jsou pro bezpečnost práce teprve začátkem. Továrny, nemocnice a další prostory s velkým provozem mohou při investicích do technologie digitálních dvojčat klást bezpečnost svých pracovníků na první místo.


TECHNOLOGIE DIGITÁLNÍHO DVOJČETE MATTERPORT PODPORUJE ŘADU VYUŽITÍ.

Data digitálních dvojčat v reálném čase zajišťují, že všichni členové týmu dostávají stejné informace ve stejný čas. V souhrnu toto uspořádání zlepšuje soulad, podporuje spolupráci a šetří čas.


Technologie digitálních dvojčat je také zaměřena na zákazníka. Nyní se týmy mohou setkávat s kupujícími tam, kde jsou - doslova. V různých odvětvích mohou virtuální prohlídky urychlit prodejní cyklus a zlepšit zákaznickou zkušenost. Modely digitálních dvojčat mohou také přidat nový prvek do online marketingu, který udržuje zákazníky na vašich stránkách.


DOTAZY K PŘÍKLADŮM DIGITÁLNÍCH DVOJČAT


K čemu se používají různé typy digitálních dvojčat?

Digitální dvojčata jsou pohlcující 3D modely fyzických aktiv. Může se jednat o velký prostor, jako je ropná plošina, nebo o menší model výrobku, jako je výběr oblečení v maloobchodě.


Které společnosti používají digitální dvojčata?

Digitální dvojčata používají společnosti napříč průmyslovými odvětvími, aby měly přístup k digitálním vizualizacím svých prostor. I když jich je příliš mnoho na to, abychom je zde vyjmenovali, můžete navštívit stránku případových studií Matterport, kde se dozvíte více o mnoha společnostech, které digitální dvojčata používají.


Která odvětví používají technologii digitálních dvojčat?

Široká škála průmyslových odvětví, od leteckého inženýrství až po cestovní ruch a pohostinství, nachází pro digitální dvojčata cenné případy využití. Další informace naleznete na stránce Matterport industries, kde se dozvíte o různých průmyslových odvětvích využívajících technologii 3D dat.

0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Nové ceny doplňků

Vážení zákazníci, chtěli bychom vás informovat o aktualizaci ceníku doplňků Matterport, které jsou nyní v platnosti. Přehledně jsme pro vás připravili tabulku, která zahrnuje jak předchozí, tak aktuál

Comments


bottom of page