Schody & patra


Pokud skenujete prostor s více než jedním patrem, můžete použít doplněk ‚Floors‘ (patra). Tímto doplňkem označíte a pojmenujete každé patro, tím vytvoříte přehlednější 3D náhled.

Pozn. Celý proces skenování bude podstatně snazší, pokud začnete skenovat od nejnižšího patra, například (sklep).


Skenování více pater

1. Proveďte skenování na začátku schodiště

2. Přesuňte kameru o pár schodů nahoru (ne více, než 1,5m)

· V každém následujícím skenu, musí být viditelné poslední místo skenování

· Pokud skenujete s 360° kamerou, měli byste provést skenování na každém schodu

· Pokud skenujete točité schodiště, skenujte každý jednotlivý schod. Tím se zajistí, že se horní patro vyrovná3. Až se dostane na vrchol schodiště, v okně náhledu klikněte na ikonu Select Floor