top of page
MTTR Add-On E57.png

Matterport E57

What is the Matterpak™ Bundle?

The MatterPak™ Bundle is a set of assets that you can download and import into third-party programs. It contains:

 • Colorized point cloud (.XYZ)

 • Reflected ceiling plan image

  • (.JPG) Multiple files if multiple floors

  • (.PDF) All floors in one file

 • High-resolution floor plan image (This is NOT the Schematic Floor Plans.) This is similar to the ceiling plan image but of the floor.

  • (.JPG) Multiple files if multiple floors

  • (.PDF) All floors in one file

 • 3D mesh file (.OBJ) including the necessary texture map image files (.JPG)

e57.jpg

Než začnete

Pro objednání souboru E57 musíte splnit následující podmínky:

 • Musíte mít tarif Professional nebo vyšší.

 • Používat jedno z následujících zařízení: Matterport Pro3, Pro2, Pro2 Lite, Pro nebo  Leica BLK360 G1. V současné době vyhodnocujeme, zda můžeme nabídnout soubor E57 také pro zařízení Axis v kombinaci se smartphonem, který má lidar.

 • Váš model musí být aktivní.

Who is the Matterpak™ Bundle for?

The MatterPak™ Bundle is for architects, engineers, and construction professionals who want to import these assets into 3D third-party programs* (such as 3ds Max, ReCap, Revit, or AutoCAD), perform additional work, and then offer as part of a commercial package to their clients. For example:

 • Architects and engineers can use the point cloud to quickly create an as-built model and jump-start their designs.

 • Construction professionals can use the ceiling plan and floor plan images for documentation/verification and building turnover packages, or use the point cloud as a part of the QA/QC process.

Co je to mračno bodů?

Mračno bodů je 3D popis prostorových dat, který se skládá z geometrických bodů v prostoru, jak byly změřeny snímacími zařízeními. Tyto body obvykle představují 3D tvar fyzického objektu. Každá poloha bodu má svou sadu kartézských souřadnic (X, Y, Z). Mračna bodů se nejčastěji používají k zachycení stávajícího stavu (stavu, v jakém se stavba nachází). Data z mračen bodů se běžně používají k získávání analýz z těchto struktur a k importu do 3D návrhových a BIM softwarových pracovních postupů.

Jak se E57 liší od MatterPaku?

E57 je jeden soubor obsahující kolorované mračno bodů, na rozdíl od balíčku MatterPak, který obsahuje několik složek (kolorované mračno bodů, plán povrchu stropu, plán podlahy s vysokým rozlišením a soubor 2D sítě). Sada MatterPak je navržena tak, aby poskytovala decimované informace o mračnu bodů ze snímacího zařízení a vytvořila tak jednoduché řešení, které je přístupné odkudkoli, včetně telefonu nebo tabletu.

E57 je mračno bodů s vyšší hustotou, které zpracovává mnohem větší soubor dat pocházejících ze snímacího zařízení, jehož výsledkem je více než desetinásobek detailů získaných z MatterPaku. Porovnejte následující příklady:

Hustota mračna bodů MatterPak

Hustota mračna bodů MatterPak

Hustota mračna bodů E57

Hustota mračna bodů E57

How to download a MatterPak™ Bundle 

Stažení souboru E57:

 1. Přihlaste se do služby Matterport Cloud (my.matterport.com). 

 2. Vyberte prostor, ze kterého chcete objednat soubor E57.

 3. Když se prostor otevře v aplikaci Showcase, klikněte na kartu Add-Ons a poté klikněte na kartu E57.

 4. Klikněte na tlačítko Get, potvrďte údaje o objednávce a kliknutím na tlačítko Place Order (Objednat) zakoupíte E57.
  Po zakoupení může vytvoření souboru E57 trvat 15 minut až několik hodin. U velmi velkých prostor (nad 10 000 čtverečních stop) to může trvat i jeden den.
  Pokud není tlačítko Purchase (Zakoupit) aktivní, požádejte správce, aby soubor E57 povolil k zakoupení prostřednictvím nabídky Settings (Nastavení)> Add-Ons (Doplňky).

e57_3.jpeg

Cena

Further information

 

The MatterPak™ Bundle is a one-time purchase per Space 44EUR. Please see pricing information here

Each MatterPak™ Bundle purchase is a-la-carte, similar to Schematic Floor Plans. Your Usage bill reflects all purchases from the previous month. The Account Owner or Billing Contact can check purchases on the Usage page within Settings on my.matterport.com. 

Once purchased, the Buy button will immediately become a Download button. Any admin and collaborator with editor access for that Space can download the bundle as many times as desired from the Downloads tab (see below). Each time you click Download, the zip folder will download to your local computer. Users can continue to download existing purchases, even if the setting is disabled for future MatterPak™ Bundle purchases at the account level.

Podívejte se na následující odkazy, jak vypadají soubory E57. Ukázky mají velikost od 1,15 GB do 4,6 GB, takže jejich stažení může chvíli trvat. Ujistěte se, že máte dostatek místa na pevném disku, abyste mohli soubory stáhnout. 

bottom of page